Ankara Toplu Yemek & Düğün Cenaze Yemekleri - 187. Cd. No:37

5/5 based on 6 reviews

Ankara Toplu Yemek - Düğün Nişan Cenaze Mevlit Yemekleri - Ankaratopluyemek.com

Ankara Toplu Yemek Organizasyonları, Düğün Yemekleri, Nişan yemekleri, Cenaze yemekleri, Mevlüt Yemekleri Hizmetleri veriyoruz.

About Ankara Toplu Yemek & Düğün Cenaze Yemekleri

Ankara da  Düğün Yemekleri, Nişan Yemekleri, Kına Yemekleri, Cenaze Yemekleri, Mevlit Yemekleri, İftar Yemekleri, Hayır Yemekleri, Hac Yemekleri, Kumanya Hizmetleri,Toplu Pide, Toplu İrmik Helvası ve Tüm Yemek Organizasyonları Hizmeti Vermekteyiz…

Contact Ankara Toplu Yemek & Düğün Cenaze Yemekleri

Address :

187. Cd. No:37, 06105 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9988
Postal code : 06105
Website : http://www.ankaratopluyemek.com/
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

187. Cd. No:37, 06105 Yenimahalle/Ankara, Turkey
M
Meliha Kuscu on Google

M
Merve on Google

Tavsiye ediyorum.
I would recommend.
İ
İbrahim Akkuş on Google

Yemekler çok lezzetli tavsiye ederim.
The food is very delicious.
M
Mustafa Kuscu on Google

Tavsiye edebileceğim bir isletme. Yemekler lezzetli ve fiyatları uygun...
One that I can recommend. Food is delicious and affordable...
S
Samet Soyalp on Google

Ankarada toplu yemek konusunda lezzetli yemekleri olan ve fiyat olarak da uygun olan bir firma araştırdım buldum toplu yemek ihtiyacı olanlara şiddetle tavsiye ediyorum
I researched a company that has delicious food in Ankara and is also suitable in terms of price.I strongly recommend it to those who need collective meals.
T
Tuncay Canbolat on Google

Mevlüt pidesi yaptırdım 200 kişilik her biri aynı lezzette malzemesi bol çıtır çıtır Ankarada on numara ustaların el lezzeti çok güzel kesinlikle tavsiye ederim pişman olmazsınız
I had Mevlüt pita made for 200 people, each with the same taste, the material is very crispy, the hand taste of the number ten masters in Ankara is very nice, I definitely recommend you will not regret

Write some of your reviews for the company Ankara Toplu Yemek & Düğün Cenaze Yemekleri

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *