lokma hacıbayram - Şht. Keskin Sk. No:4

3.6/5 based on 8 reviews

Contact lokma hacıbayram

Address :

Şht. Keskin Sk. No:4, 06050 Altındağ/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06050
Categories :
City : Altındağ/Ankara

Şht. Keskin Sk. No:4, 06050 Altındağ/Ankara, Turkey
M
MUKADDER USTUN KAYA on Google

Huzur veren bir ortam ?
A peaceful environment ?
P
PaTrOn on Google

Mekan güzel Kır pidesi var sıcak sıcak yeni çıktı derlerse aldanmayın ben yandım siz yanmayın ? yiyemeden kalktık.
The location is beautiful If they say that they have hot pita, they came out hot, do not be fooled, I got burned, do not burn ? we got up before eating.
H
Hasret Çınar on Google

En az 30 dk bir kase lokma bekledik sordugumuz da süsleniyor ve sicak olmasi icin yeniden yapiliyor dendi, gelen tabak cikolatasiz ve bekledigine degen sıcaklık degil, İstanbuldan gelmistim 40 kere gelsem 1 kere bile gitmem
We waited for a bowl of bite for at least 30 minutes, when we asked, we were told that it is being decorated and remade to be warm, the plate that came is without chocolate and the temperature is not what you expect, I came from Istanbul, I would not go even once if I came 40 times.
Z
Zehr-Aşk on Google

Mekan gayet güzel ozellikle arka kısmı. Öylesine bir çay içmeye rastgeldik. Fiyatlar fena sayılmaz ama tadları konusunda pek bilgim yok
The place is beautiful, especially the back part. So we stumbled upon a cup of tea. Prices are not bad, but I don't know much about tastes.
t
tuba on Google

İçi dolu lokma 18₺, çay 3,5₺. Güzel bir mekan, beğendim.
A full bite is 18₺, tea is 3.5₺. It's a nice place, I like it.
m
m a on Google

kız arkadaşımla sarıldık diye kovdu bizi lale:) bayat çay içmek üstüne rahatsız edilmek istiyorsanız öneririm
Tulip fired us because we hugged with my girlfriend :) I recommend it if you want to be disturbed after drinking stale tea
Y
Yayamaz Cocuk on Google

Adamına göre muamele yapıyorlar, 3 tane bayan geldi siparişi 5 dakika sürdü. Ben 1 saat 3 dakika bekledim. 3 kişiden daha çok para geliyo çünkü. Kahvaltıyı görünce hayal kırıklığı yaşadım malzemeden kaçılmış. 30 liraya acıdım. Aşırı bekledim gelen malzemeyi görünce 1 saat bunamı uğraştılar dedim. Resmen kazıklandım. Katalokta 30 lira +2 çay yazıyor. 1 çay geldi ve üstelil 34 lira istediler. Bunu profilimdede yayınlayacağım. Hacettepe üniversitesi ihsan doğramacı hastanesi doktoru olarak. İnsanlar parayı sokakta kazanmıyor. 24. Haziran. 2021 perşembe
They treat them according to their man, 3 ladies came and took 5 minutes to order. I waited 1 hour and 3 minutes. Because more money comes from 3 people. I was disappointed when I saw the breakfast, the material was avoided. I felt sorry for 30 liras. I waited too long, when I saw the incoming material, I said they struggled with dementia for 1 hour. I'm officially screwed. It says 30 lira + 2 tea in the catalog. 1 tea came and they asked for 34 liras exponentially. I will post this on my profile. As a doctor at Hacettepe University Ihsan Joiner's Hospital. People don't make money on the street. 24. June. Thursday 2021
A
Aziza Maria on Google

Love their sweets and service.

Write some of your reviews for the company lokma hacıbayram

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *