LOOK MEE_keçiören

3.8/5 based on 8 reviews

Contact LOOK MEE_keçiören

Address :

Kızlarpınarı Cd. 112/B, 06300 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Kızlarpınarı Cd. 112/B, 06300 Keçiören/Ankara, Turkey
M
Murat Gokce on Google

A
Adil Nurdogdu on Google

Süper
Super
C
Cengiz Özel on Google

CAN HALİ YIKAMA FABRİKASI EKİBİ OLARAK ÇOK BEĞENDİK TAVSİYE EDERİZ
AS CAN HALİ WASHING FACTORY TEAM, WE HIGHLY RECOMMEND
O
Okan Kolcu on Google

Ben sevdim yani güzel yer Allah daha çok iş versin tavsiye ederim
I liked it so nice place I would recommend God give it more business
O
Ogulcan Ayvalik on Google

Servis çok yavaş çalışanlar hijyene önem vermiyor. Çalıştığı eldiven ile inşaat merdiveni taşıdı. Sıfır puan verilebilinseydi puan sıfır olurdu
Service very slow employees do not give importance to hygiene. He carried a construction ladder with his glove. Zero points could be zero points would be zero
H
Hande GENÇKAN on Google

Bayanlar'ın çoğunlukta çalıştığı bir mekan, hijyen konusunda da çok dikkatli ve güler yüzlüler. Fiyatı da diğer mekanlara göre çok uygun, kesinlikle tavsiye ediyorum. :)
A venue where women work in the majority, is also very careful and smiling about hygiene. The price is also very convenient compared to other venues, I would definitely recommend. :)
N
NİCO on Google

Ben bu kadar basiretsiz insanların bir araya gelerek nasıl böyle bir yer açtıklarını anlayamadım. Kısaca anlatayım sipariş almıyorlar, menü yok, pişince haber veririz deyip vermiyorlar, ayrıca hatayı burayı seçerek yapan siz olduğunuz için gayette pişkin ve ukalalar
I couldn't understand how these shameless people came together to open up a place like this. In short, they don't take orders, they don't have a menu, they let me know when they're cooked and they don't, and you're the one who made the mistake of choosing this place.
M
Mehmet Can BALIK on Google

Üzgünüm ama kapanmış. Böyle bi yer yok
Sorry but it's closed. there is no such place

Write some of your reviews for the company LOOK MEE_keçiören

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *