Ankara lokma - Atatürk Mahallesi 1939 Sok. No: 2 /C Cebeci

4.2/5 based on 6 reviews
Ankara Saray Lokma

Ankara saray lokma hızla şehrin her tarafında kendini göstermeye başlayan yeni lezzetin adıdır.

Saray lokma eski bir tatlı olmasına rağmen Ankara'da hayır amaçlı ve ücretsiz dağıtılması bizim sayemizde gelişmektedir.

Saray lokmasının adı üstünde bir saray tatlısı olduğu açıktır.

Gerek lezzeti gerekse de ekonomik bir tatlı olması bugünlere kadar gelmesinde etkili olmuştur.

Geçmişten bu güne lezzetinden bir şey kaybetmediği gibi tam tersine değişik süslemeler ile lezzeti bir kat daha artmıştır.

Firmamız istenilen yerde istenilen miktar kadar son derece lezzetli Ankara saray lokma tatlısı imalatı ve dağıtımı gerçekleştirmektedir.

Senelerdir ustadan ustaya aktarılan hünerli ellerde şekil bulan tatlımız ile her türlü hayır işlerinizde bir telefon kadar uzağız.

Ustalarımızın hazırlamış olduğu tatlılarımız ne yapacağını nasıl bir dağıtım gerçekleştireceğini iyi bilen personelimiz tarafından dağıtılmaktadır.

Contact Ankara lokma

Address :

Atatürk Mahallesi 1939 Sok. No: 2 /C Cebeci, 06936 Sincan/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06936
Website : http://www.ankaralokma.com/
Categories :
City : Sincan/Ankara

Atatürk Mahallesi 1939 Sok. No: 2 /C Cebeci, 06936 Sincan/Ankara, Turkey
T
Tayfur Kan on Google

T
Tanju Kaya on Google

Temiz ve gzel
Clean and gzel
E
Engin Koca on Google

Fena değil
Not bad
S
Sultan Kılıç on Google

hatip ankaralı sana nasıl ulaşırız
hatip ankarlı how to reach you
T
Taner Sürücü on Google

Lokma tatlısı harika ama az alın bir günde yenilmez hale geliyor :)
Get the dessert of the bite is great but get a little unbeatable on a day :)
H
Hatip Ankarali on Google

Ankara'nın istediğiniz adresinde Ankara lokma tatlısı yapılır ve hayrınıza misafirlerinize ikram edilir.
Ankara is the place where you want Ankara bite dessert and is served to your guests.

Write some of your reviews for the company Ankara lokma

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *