Sado By Et Restaurant - D:8

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Sado By Et Restaurant

Address :

1943. Cadde Ümitköy, D:8, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06810
Categories :
City : Çankaya/Ankara

1943. Cadde Ümitköy, D:8, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey
Ç
Çok gezen mi Çok okuyan mı on Google

Yıllar önce keşfettiğimiz girmekten zevk aldığımız konsepti farklı güzel bir mekânı neden bu hale getirdiniz! İşletme ayrı sıkıntı garsonlar ayrı sıkıntı güzel bir mekan böylesine kötü duruma getirmek yerine daha ileriye götürmek lâzımdı. Ama maalesef her geçen gün hayal kırıklığı yaratıyor durum. Eski tadı tuzu yok . El değiştirip yeniden baştan bir düzen getirilmeli. Koca awm çevresinde hatrı sayılı bir mekânı ziyan ediyorsunuz gerçekten üzücü .
Why did you turn a beautiful place with a different concept that we discovered years ago and enjoyed entering? The business is different, the waiters are different, it is necessary to take it further, instead of making a beautiful place such a bad situation. But unfortunately the situation is disappointing day by day. No stale taste. It should be changed hands and a new order should be brought. It is really sad that you are wasting a respectable place around Koca awm.
M
Meral Oruç on Google

Mekan şık açık hava olması güzel ? brunch yaptık kişi başı 75 tl .sunumlar güzel ???☕️çay ve su sınırsız ?? peynirleri daha iyi olabilirdi . Dört kişiye bir simit bir ekmek ? ve tam buğday ekmeği dilimlenmiş geldi çeşitleri azalmış buldum yetersiz .sucuğu iyi fakat sosisi hiç beğenmedik yemedik ?iki domates ? iki salatalık ? geldi servis tabağında ?? ? 4 kişilik olan brunch servisi için gelen servis tabakları ⚠️ iki kişi olsakta bu kadar getirecek? sevis tabaklarının kişi sayısına göre daha dolu olması gerekirken malesef fark yok yetersiz buldum. Bahşişi baştan verdim arkadaşlarımı davet etmiştim ilgili olmaları için hiç bir ikramları dahi olmadı bir kahve ikramı yapın bari yokk? valesi var kibar bir arkadaştı ne verirseniz yaptı ????
It's nice that the place is stylish and open air ? we had brunch 75 TL per person. presentations are good ???☕️ tea and water is unlimited ?? cheeses could be better . One bagel and one bread for four people ? and whole wheat bread came sliced, I found the variety less. The sausage was good, but we didn't like the sausage at all. We didn't eat it ?two tomatoes ? two cucumbers ? came on a serving plate ?? ? Serving plates for brunch for 4 people ⚠️ two people Even if we are, it will bring that much? while the service plates should be fuller according to the number of people, unfortunately there is no difference, I found it insufficient. I gave the tip from the beginning, I invited my friends, they didn't even have any treats to be interested, offer a coffee at least, there is no valet, he was a kind friend, he did whatever you gave ????
O
Oben OGULTARHAN on Google

Nice place.
s
serhat k on Google

good restaurant
B
Bulent Akkaya on Google

Delicious
K
Kenan Kamil Kaptan on Google

Delicious
O
Onur Karabacak on Google

Meat to eat in comfort
S
Sinem Bykbs on Google

Charming place but below average food

Write some of your reviews for the company Sado By Et Restaurant

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *