Pilavcı Özcan Usta - 71. Sk. No:1/1A

4.4/5 based on 8 reviews

Pilavcı Özcan Usta - Restoran - Pilavc-ozcan-usta.business.site

Contact Pilavcı Özcan Usta

Address :

71. Sk. No:1/1A, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06490
Website : https://pilavc-ozcan-usta.business.site/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

71. Sk. No:1/1A, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
m
mustafa tuncer on Google

On numara mekan işletmecisi de öyle bahçelievler'e gidip süslü mekanlarda kazık yemek yerine Özcan abi de pilav yemenizi tavsiye ederim
I recommend you to go to Bahçelievler and eat rice instead of eating piles in fancy places.
H
Hüsnü ünlü on Google

+ temiz ve yan ürünler ile pilavınız şenlenir. - ustam aydınlatmayı rica ediyorum gün ışığı yap beyaz çok soğuk. Pilav sade yendiğinde çok yavan kalıyor.
+ your pilaf will be cheerful with clean and by-products. - Master, please illuminate, make daylight, white is very cold. Rice is very bland when eaten plain.
k
karahan karaaslan on Google

Pilav güzeldi. Fiyatı ortalama. Ara sıra yemeyi düşünüyorum.
Pilaf was nice. The price is average. I'm thinking of eating it from time to time.
A
Ayse Mine burç on Google

Hayatımda yediğim en güzel pilav ve Anadolu'da evin bahçesinde yemek yiyormuş gibi bir tarz sıcaklık temizlik .
It's the best rice I've ever eaten in my life, and it's a kind of warmth and cleanliness as if you're eating in the garden of your house in Anatolia.
D
Do Re on Google

Kuru fasulye pilav denedik ve beğendik. Tazeydi ve yağı tuzu tam kıvamındaydı. Tavsiye ederim.
We tried dry bean rice and we liked it. It was fresh and the oil was just the right consistency. I advise.
Ö
Özen'le Yapın on Google

Pilav mükemmel. Ne seçerseniz mutlu olursunuz. Mekan küçük şirin taburelerde oturup klasik pilavcı havasında karnınızı doyuruyorsunuz. Hemen kalkma ihtiyacı duyarsınız çünkü kuyruk var resmen... Ellerine sağlık...
The pilaf is excellent. Whatever you choose, you will be happy. You sit on cute little stools in the place and you fill your stomach in the atmosphere of a classic rice cooker. You need to get up right away because there is a queue... Well done...
A
Ahmet Şimşek on Google

10 numara pilavı var söylenecek başka bir şey yok. Oraya gitmişken yan dükkandan da adana usulü muzlu süt için hayatınızda içtiğiniz en güzel muzlu süt olabilir ?
There is no 10 pilaf, nothing more to say. While you're there, you can also buy adana-style banana milk from the shop next door, it may be the best milkshake you've ever had in your life ?
S
Sinan Tan on Google

fiyatlar bi tık bahalı daha ucuz olabilir ama yenir tadı ve kalitesi güzel ufak şirin bir pilavcı masalar küçük ama 4 kişi anca yiyebilir derecede büyük idare eder daha büyük olsa iyi
the prices are a bit expensive, it may be cheaper, but it is edible, the taste and quality are good, a small cute rice restaurant, the tables are small, but it is large enough to eat only 4 people, it would be better if it was bigger

Write some of your reviews for the company Pilavcı Özcan Usta

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *