Milli Pastane - Şht. Ali Gaffar Okan Cd. No:81

3.5/5 based on 8 reviews

Contact Milli Pastane

Address :

Şht. Ali Gaffar Okan Cd. No:81, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +989
Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Şht. Ali Gaffar Okan Cd. No:81, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
a
asos çiçekçilik on Google

servis tabakları ve temizlik konusunda eksiklikler var , yeri ve lezzetleri iyi
lack of service plates and cleanliness, good location and flavors
G
Gizem ışık on Google

Poğaçaları bayat yıllarca poğaça diye taş yedim. Aynı zamanda pastalarında bayat
I have eaten stones for pastry as pastry for years. It is also stale in your cakes
O
ONUR ÖZKAN on Google

İstediğim tür pasta kahvaltılık çoğu şeyi güler yüzle bize sunuyır teşekkürler milli pastane
The kind of cake I want is for breakfast
K
Kadriye Ekinci on Google

Severek gittiğimiz mahalle pastanelerinden biri. Gösterişsiz fakat temiz ve bakır sahanda pişirilen yumurtası harika
One of the neighborhood patisseries we went to. Unpretentious but clean and copper fried eggs are great
T
Turkcrafts (turkcrafts) on Google

6 şubatta aldığım gözlemeler ekşimiş çok kötü bir tadı vardı sanırım beklemiş patatesi kullanmışlar daha öncede hijyenle ilgili kusurlarını gördüm artık gidilmeyecek mekanlar listesine ekleme zamanınız geldi.
February 6, I received a very bad taste of the observations of the potatoes used to have waited in advance, I have already seen the flaws of hygiene related to the list of places to go now to come.
R
Rumeysa E. on Google

En iyi Ankara simidini yediğim yer. Kesinlikle burayı tek geçerim ama sıcak olması önemli. Fırından yeni çıkmamışsa bile sizin için ısıtıyorlar. ? Simidinin yanında diğer ürünlerinden de memnunum. Çalışanları güzel, fiyatları da gayet makul. Gitgide cafe tarzı bir mekana dönüşüyor ve gençlerin de gidip güzel vakit geçirebileceği bir yer haline geliyor. Her kesime tavsiye ederim.??
The best place I've eaten in Ankara. I'm definitely the only one here, but it's important to be hot. Even if they're not new to the oven, they heat it up for you. . I'm happy with the other products besides the buoy. Staff is nice, prices are also very reasonable. It turns out to be a cafe-style place where young people can go and have a nice time. Would recommend to every cut. kes
F
Fatmagül Doğan on Google

Bir pastahaneden fazlası ailecek gidip kahvaltı yapıp hoş sohbetlerin edileceği ,arkadaşlarla güzel organizasyonlarda beraber olabilecek bir mekan. Fiyatların gayet makul olması bu mekanı Ankara’daki en sevdiğim aile işletmelerinden biri yapıyor herkesin gidip tecrübe etmesini ,el yapımı simit ve tulumbalarını tatmasını isterim .
More than a pastry shop, it is a place where you can go to have breakfast with your family, have nice conversations, and be together in nice organizations with friends. The fact that the prices are very reasonable makes this place one of my favorite family businesses in Ankara.
A
Aysenur Göcer on Google

Gerçekten Ankara simitinin en lezzetli olduğu yerlerden biri. Böyle olmasından kaynaklı Gölbaşı'ndaki çoğu mekana dağıtım yapmakta. Büyük ve ferah bir mekan. Güleryüzlü, sıcakkanlı elemanları ile temiz bir mekan. Kahvaltı için tavsiye edilebilir sahiden. Bazen yaptıkları kampanyalar da (mesela taze ve lezzetli yaş pastaları yarı fiyatına vermeleri gibi) çok ekonomik olmakta. Herkesin uğraması gereken, kapitalizme kafa tutarak cafeleşmemiş sıcak bir pastane.
It is really one of the places where Ankara simit is the most delicious. Due to this, it distributes to most places in Gölbaşı. It is a big and spacious place. It is a clean place with its friendly and friendly staff. It can be recommended for breakfast. Sometimes the campaigns they make are very economical (such as giving fresh and delicious wet cakes for half the price). It is a warm pastry shop that everyone should visit, not confronted with capitalism.

Write some of your reviews for the company Milli Pastane

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *