Tuty's Cakes Butik Pasta - Dikmen Cd. 130/9

4.5/5 based on 8 reviews

Tuty's Cakes Ankara butik pasta evi olarak pasta ve diğer butik ürünlerimizi hiç bir katkı maddesi kullanmadan tamamen evde kullandığınız malzemelerle size özel hazırlarız. Daha sonra zevkinize uygun süsler ve siz değerli müşterilerimize sunarız.

Contact Tuty's Cakes Butik Pasta

Address :

Dikmen Cd. 130/9, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06460
Website : https://www.tutyscakes.com/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Dikmen Cd. 130/9, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey
Y
Yıldız Sertcan on Google

Özel Uzmanlar Anaokulu'nun vazgeçilmez pastalarının tek adresi..
The only address for indispensable pastries of Özel Uzmanlar Kindergarten ..
H
Hakkı Bayındır on Google

Bugune kadar yiyin kalmasin pasta derdim, ancak şimdi pastami bitirecekler diye ödüm kopuyor. Tuty's Cake is the best...
Until today, I would say eat it or not, but now I'm going to finish my cake. Tuty's Cake is the best ...
A
Aslı Aydogan on Google

Pastaları hem çok hafif hem de çok lezzetli denemenizi tavsiye ederim pisman olmazsınız.
I recommend you to try the cakes both very light and delicious.
A
Ayça İnce on Google

Pastalarınız çok nefis. Sizin pastaları yedikten sonra başka pasta yiyemez olduk. Ellerinize sağlık..
Your cakes are delicious. After eating your cakes, we cannot eat any other cakes. Health in your hands ..
S
S.r Ykn on Google

Güzel gibi
Beautiful
E
Eda Severli on Google

Gayet taze, leziz ve guzeldi ellerinize saglik...
It was very fresh, delicious and beautiful.
M
Mehmet Bildiren on Google

Oğlumun doğum günü için hayalimizdeki pasta arayışında Tuty's Cakes ile tanıştık. Hayal ettiğimizden çok daha güzel ve lezzetli pastası için kendilerine çok teşekkür ederiz. Gözünüz kapalı güvenebilirsiniz.
We met Tuty's Cakes in search of our dream cake for my son's birthday. We would like to thank them for their more beautiful and delicious cake than we imagined. You can count on your eyes.
İ
İrem Çalış on Google

figürlerini çok güzel yapıyor 4 5 kere sipariş verdim
she makes her figures so beautiful I ordered 4 5 times

Write some of your reviews for the company Tuty's Cakes Butik Pasta

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *