Ayvalik Cafe - 1947. Sok. No:8

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Ayvalik Cafe

Address :

1947. Sok. No:8, 06800 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +987
Postal code : 06800
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

1947. Sok. No:8, 06800 Yenimahalle/Ankara, Turkey
a
ahmet varlıoğlu on Google

çeşit çok fazla bir cafe den fazlası var.
sort of too much more than a cafe.
ö
ömer orhan on Google

Güzel bir yer yoğun fazla çeşitlilik var.
A beautiful place has a lot of diversity.
I
Isa Demir on Google

Paket servisi çok hızlı yiyecekleri güzel tavsiye ederim
I would recommend the takeaway food very fast
B
Berkay Terzioğlu on Google

Yemekleri gayet güzel ama bazen son kullanma tarihlerine çok dikkat edilmiyor
The food is fine but sometimes the expiration dates are not paid much attention
T
Turan Yanan on Google

Hiç uğramayın bile.pişman olursunuz. Kahvaltısı berbat. Fiyatları uçuk. Sınırsız çay yok. Çeşit yok kahvaltıda. Kalite yok
Don't even stop by. The breakfast sucks. Prices herpes. No Unlimited tea. Type no breakfast. No quality
O
Onurhan Gümüşsoy on Google

Gayet hoş sessiz biryer. Ustamız hep güler yüzlü. Adamsın ustaa seviliyorsun :)
It's a nice quiet place. Our master is always friendly. You're a master of Adams :)
M
Mahmut ACAR on Google

Temizlik iyi seviyede. Personeli kibar ve ilgili. Yemekleri, özellikle tavuk ürünleri güzel. Dekorasyon, çok özel bir tasarım yok. Fiyatlar orta seviyede, pahalı değil. Önündeki alan, yoğun saatler haricinde araç parkı için müsait. Mevcut yasalar gereği sigara içme alanı yok. Denemenizi tavsiye ederim.
Cleanliness is good. The staff is courteous and concerned. Their food is good, especially chicken products. The decoration is not very special design. Prices are moderate, not expensive. The area in front of it is available for car parking except during peak hours. No smoking area as per current law. I recommend you try it.
L
Levent ALKAN on Google

Closed on Sunday.

Write some of your reviews for the company Ayvalik Cafe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *