Neli Boulangerie Tepe Prime - Afet İşleri Genel Md.

3.5/5 based on 8 reviews

Contact Neli Boulangerie Tepe Prime

Address :

Afet İşleri Genel Md., 06510 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +987
Postal code : 06510
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Afet İşleri Genel Md., 06510 Çankaya/Ankara, Turkey
N
Nermin Serin on Google

H
Hamza YILDIZ on Google

S
Serdar Sarıgüney on Google

Keifli güzel bir yer
Keifli beautiful place
م
مركز العلق الطبي on Google

العنوان غير صحيح
The address is incorrect
N
Nefer Arsal on Google

bu adressssssssssssssssss yanlıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııışşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş sakııııın inanmayın kızılay istikametine devam edin danıştayın karşısı tepe prime
bu adressssssssssssssssss biasıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiii of a bu ad ad ad kız kız kız kız kız kız kız kız kız kız kız kız kız kız kız kız kız kız
A
Akif TEZEL on Google

Menüdeki fotoğraflar ile önünüze gelenler tamamen farklı, özellikle yemek menüsü için konuşuyorum. Lezzet olarak vasat. Fotoğraftaki yemekleri de beklemeyin , hayal kırıklığı yaşarsınız. 3 kez gittim, her seferinde ayni siparisime rağmen farklı sunumlar ve lezzetler geldi önüme. Ha yenir mi yenir...
The photos on the menu are completely different from the ones you come in front of, especially for the food menu. The flavor was mediocre. Don't expect the food in the photo, you will be disappointed. I went 3 times, each time despite the same order, different presentations and tastes came to me. Did you eat eat Ha ...
C
Cansu ALTINTAŞ on Google

Bu adres doğru değildir. Tepe Prime Binaları, bu verilen noktadan Kızılay yönünde ilerlerken Bilkent Köprüsü'ne varmadan, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'ne sapılan noktadadır. Newcastle Tepe Prime noktası olarak gösterilen yerdir.
This address is not correct. Tepe Prime Buildings are located at the point where the General Directorate of Disaster Affairs straddled before reaching the Bilkent Bridge while moving towards Kizilay. Newcastle Hill is the place shown as Prime Point.
H
Hulusi EREN on Google

Tepe prime..

Write some of your reviews for the company Neli Boulangerie Tepe Prime

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *