Ustaoğlu Baklavaları Etimesgut

5/5 based on 1 reviews

USTAOĞLU BAKLAVALARI

USTAOĞLU BAKLAVALARI

USTAOĞLU BAKLAVALARI

Medeniyetin beşiği olan Şanlıurfa’nın zengin ve bereketli topraklarında yetişen Harran ovasının buğday tarlaları, dünyaca meşhur fıstığı ve Urfa yaylarındaki doğal sade yağın lezzetini Ülkemizin yanı sıra tüm dünya ülkeleriyle buluşturup tüketicinin kendini daha iyi hissedeceği hijyenik ve daha zarif konsept sunarak sektörde rağbet edilen marka olmak.

VİZYONUMUZ

Türkiye'de ve Dünyada rağbet edilen firma olmak.

Contact Ustaoğlu Baklavaları Etimesgut

Address :

İstasyon Cd. 100/B, 06790 Etimesgut/Ankara, Turkey

Website : https://ustaoglubaklavalari.com/
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

İstasyon Cd. 100/B, 06790 Etimesgut/Ankara, Turkey
F
Furkan on Google

Write some of your reviews for the company Ustaoğlu Baklavaları Etimesgut

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *