Pastannecim

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Pastannecim

Address :

Aşağı Eğlence, Giresun Cd. 45/A-B, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +999
Website : http://www.pastannecim.com.tr/
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Aşağı Eğlence, Giresun Cd. 45/A-B, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
A
Aybike Kamışlık on Google

Çok kötü pasta yemeye gelmiştik sekiz kişilik pasta söyledik servis açmak için ayrıca para istemişlerdi bugünde kahvaltıda fazladan para alıp şiparişimizi yanlış anladılar yine sevis açmadılar pastaannecim bu işlemeden isim hakkını almalı kesinlikle kalitesiz çalışanları da aşırı kaba
It was so bad we came to eat cake, we said cake for eight people, they asked for money to open the service, they took extra money for breakfast today, they misunderstood our order, they didn't open the service again, my pastry mommy should get the right to name from this process, definitely poor quality employees are also extremely rude
a
afra buse kavacık on Google

0 puan verilebilse 0 verirdim. Her geldiğimde aynı olay. 5 yılda 2 kere geldim 2 sinde de aynı şey. Hiç mi bir işletme kendini geliştirmez. Tabak için para alıyorlar 6 kişilik serpme ve pancake kahvaltı söylüyoruz. Hem siparişi yanlış anlayıp farklı giriyorlar, servis isteyince de servis için para almak zorundayız diyorlar. 6 kişilik serpmeye her şeyden 2 şer tane geldi. Sorunca da ustamız bol bol koydu diyorlar. Nasıl bol bol ya kime göre bol neye göre bol? Üstelik 210 tl 6 kişilik kahvaltı 4 tl de 2 adet pancake için almışlar. 214 tl tutuyor bizden aldıkları para ise 236 tl. Yorumsuz bir işletme. Her zaman ki gibi hayal kırıklığı..
If 0 points could be given, I would give 0. Same thing every time I come. I came twice in 5 years, same thing both times. No business develops itself. They charge for the plate, we say spread and pancake breakfast for 6 people. They get the order wrong and enter it differently, and when they ask for service, they say we have to charge for the service. 2 each of everything came to the 6-person sprinkler. When asked, they say that our master put a lot of it. How abundantly, abundantly according to whom, abundant according to what? Moreover, they bought 210 TL for 6 people breakfast and 4 TL for 2 pancakes. It costs 214 TL and the money they get from us is 236 TL. It's a no-nonsense business. Disappointing as always..
f
funy Cup on Google

bayatla tazenin birarada sunulduğu fiyatların çokta cazip sayılmadığı bir pastane cafe. görsel iyi ama ne bileyim birşeyler eksik sanki. Bence güzel bir hafta sonunda güzel bir kahvaltı için burası için emin değilim.
It is a patisserie cafe where stale and fresh are served together, and the prices are not considered very attractive. The visual is good but I don't know, it seems like something is missing. I think for a nice breakfast on a nice weekend this place is for sure.
h
handan kartal on Google

Güzel işletme fiyatlar türkiye ekonomisine göre uygun, mutfak kısmı başarılı, kahveleri çok güzeldi ancak baklava şerbetleri daha az olabilir. Nezih aile yeri..
Nice business, prices are suitable for the Turkish economy, the kitchen is successful, their coffee is very good, but the baklava sherbet can be less. Nice family place..
S
Selin B on Google

Soğuk baklava aldım hem fiyatı artmış hem fıstığı yok denecek kadar az ve tadı da hiç baklava gibi değildi. Sarmasından güzel mi dedm çok güzel dediler kilosu da 50₺ Allah korkunuz yok mu sizin? Pişmemiş tatsız yağlı sarmayı satıyorsunuz birde güzel deyip kandırıyosunuz. Hem fiyatlarınızı arttırmışsınız hem malzemeden kısmışsınız. Birdaha asla uğrayıp da bişeyler almayacağım.
I bought cold baklava, the price has increased, it has almost no peanuts and it doesn't taste like baklava at all. I asked if it was better than its wrap, they said it is very good, and its weight is 50₺. Don't you have the fear of Allah? You sell the uncooked, tasteless oily wrap, and then you deceive it by saying it's good. You have both increased your prices and cut back on materials. Never again will I stop by and buy something.
A
Ahsen Güleç on Google

Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Böyle işletmecilik olmaz. 8 kişi 6 kişilik kahvaltı istemiştik sadece 6 servis getirdiler ek servis için yine kahvaltı almanjz lazım dendi. Tabağı bırakın ekstra çatal bile verilmedi. Ve 6 kişilik değil 4 kişilik kahvaltı verildi sorunca da çok koyduk tabaklara dendi dalga geçer gibi. Garsonlar kaba, yemekler kötü. Bir daha adımımı atmam. Ve ekstra para aldılar
I definitely do not recommend. There is no such business. We wanted breakfast for 8 people for 6 people, they only brought 6 services, we were told that we need to buy breakfast again for additional service. No extra cutlery was given, let alone the plate. And breakfast was given for 4 people, not 6 people. Waiters are rude, food is bad. I will not step again. And they took extra money
G
Gülsüm Gültekin on Google

It is awesome place.
J
Jehad Hakmi on Google

Simply perfect!! The place is very nice and clean. We had breakfast there, the 2 person breakfast was an excellent choice, the price is very good, and the food was tasty and more than enough. Strongly recommended, and I will definitely visit this place once again.

Write some of your reviews for the company Pastannecim

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *