Nisa Eczanesi

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Nisa Eczanesi

Address :

Körpübaşı Mah. Süleyman Binek Cad. No:39/A Serdivan/SAKARYA, 54130 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9799
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Körpübaşı Mah. Süleyman Binek Cad. No:39/A Serdivan/SAKARYA, 54130 Serdivan/Sakarya, Turkey
K
KÜBRA TV on Google

Çok çok iyi insanlar
Very, very nice people
b
bekir bektaş on Google

Harika
Wonderful
M
Murat Gürbüz on Google

iyi hizmet veren bir eczane
a good pharmacy
L
Llimonagaci Llimonagaci on Google

Muadil ilac verirken sorsaniz harika olurdu
It would be great if you asked while giving equivalent medicine.
B
Bekir bektaş on Google

Köprübaşı Mh süleyman Binek Caddesinde. Yazlık Eski belediyeye giderken köşedeki eczane. A101 MArketin karşısı
Köprübaşı Mh süleyman on Binek Street. Cottage Pharmacy around the corner from the old town. A101 Opposite the arch
m
mükremin Merey on Google

Güler yüzlü ablalarimiz devamli alisverisimi yaptigim eczane ellerinde olmayan ilaci hemen tedarik ediyorlar bereketli kazançlar dilerim
Our smiling faced sisters immediately supply the drug that I do not have at the pharmacy where I do my continuous shopping, I wish you fertile earnings.
R
Rahşan Didem Güneş on Google

arkadaşlar güler yüzlü çözüm odaklı.
Friends are friendly and solution oriented.
A
Aydın Dur on Google

Merve hanım mesleğinde iyi bir eczacı, insanlık olarak samimi ve içten esnaf olarak kumaşı kaliteli bir esnaf tavsiye ediyorum 6 seneden beri aile eczacımızdır kendisi
Ms. Merve is a good pharmacist in her profession, as a sincere and sincere tradesman as humanity, I recommend a tradesman with quality fabric. She has been our family pharmacist for 6 years.

Write some of your reviews for the company Nisa Eczanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *