KINALI TİCARET HAL NO:40-41

4.5/5 based on 8 reviews

Contact KINALI TİCARET HAL NO:40-41

Address :

AŞAĞI KİRAZCA MAH FİDANLIK CAD SAKARYA HAL ALANI B (HAL BİNASI) NO:30 B İÇKAPI NO 40-41, 54050 Arifiye/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Categories :
City : Arifiye/Sakarya

AŞAĞI KİRAZCA MAH FİDANLIK CAD SAKARYA HAL ALANI B (HAL BİNASI) NO:30 B İÇKAPI NO 40-41, 54050 Arifiye/Sakarya, Turkey
M
Mahdi afshar on Google

n
nesim kılıc on Google

m
mahmut toprak on Google

A
Adem Turan on Google

Harika uygun dürüst herzaman tercigimiz
Great convenient honest always our choice
M
Mustafa Tiryaki on Google

Allah razı olsunlar kınalı sayesinde temiz kaliteli mal satiyoruz
Thanks to the henna, we sell clean quality goods
Ö
Özgür Berber on Google

Kesinlikle harika bir toptancı , çok alakadar efendi ve dürüst insanlar. Israrla tavsiye ediyorum.
Absolutely great wholesaler, very caring masters and honest people. I strongly recommend.
m
murat özevli on Google

Halde güler yüzlü nadir insanlardan. Hayırlı bereketli satışlar
He's one of those rare people with a smile. good luck sales
K
Kerim Çekilarız on Google

Güler yüzlü hizmet anlayışıyla hareket eden bir firma
A company acting with a friendly service understanding

Write some of your reviews for the company KINALI TİCARET HAL NO:40-41

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *