Sakarya Dil ve Konuşma Merkezi

5/5 based on 1 reviews

Özel Sakarya Dil ve Konuşma - Sakaryadilvekonusma.com

Dil Ve Konusma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Dil ve konuşmayla ilgili bozukluklar da birbirinden farklıdır. Bir kişi diğerlerini anlamakta, düşüncelerini paylaşmakta güçlük çekiyorsa bu dil bozukluğudur.Eğer bir kişi konuşma sesleri düzgün veya akıcı telaffuz edemiyorsa, konuşması akıcı değilse ya da sesiyle problemi, varsa bu konuşma bozukluğudur.

Contact Sakarya Dil ve Konuşma Merkezi

Address :

Mah. 517.sok no 6/1, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99
Website : http://www.sakaryadilvekonusma.com/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Mah. 517.sok no 6/1, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey

Write some of your reviews for the company Sakarya Dil ve Konuşma Merkezi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *