AK Engineering and Construction Map

4.5/5 based on 8 reviews

AK İnşaat Harita ve Mühendislik | Sakarya'nın Mimarlık Çözümleri - Akinsaatharita.com

Ak İnşaat, Sakarya’da ve özellikle Akyazı ilçesinde hizmet veren mimarlık, harita mühendisliği ve inşaat işleri üzerinde uzmanlaşmış dinamik bir ekipten oluşur.

About AK Engineering and Construction Map

Ofisimizin temel felsefesi, benzersiz kalite ve mimariye sahip projeleri ışık hızında geliştirerek müşterilerimiz için işlevsel ve estetik açıdan çarpıcı çözümler yaratmaktır. Ne istediğinize dair hazır bir taslağınız yoksa bile hayal ettiğiniz sonucu elde etmenizde yardımcı oluyoruz.

Contact AK Engineering and Construction Map

Address :

Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Pazarköy Caddesi Belediye Hizmet Binası Altı No:1/B, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9877
Website : http://akinsaatharita.com/
Categories :
City : Akyazı/Sakarya

Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Pazarköy Caddesi Belediye Hizmet Binası Altı No:1/B, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey
m
metin kar on Google

İ
İlyas Özkurt on Google

ö
ömer kırdemir on Google

y
yaşar çağlı on Google

Y
Yusufziya Albayrak on Google

Hizmetinden memnun kaldığım bir işletme
A business that I am satisfied with its service
İ
İlyas Okumuş on Google

ilgili ve bilinç li bir kurum ancak işleri yoğun olduğundan biraz gecikme oluyor bekleyen müşteriye yanında çay ocağı olmasına rağmen çay teklifi yapılmıyor sadece iş
It is a relevant and conscious institution, but there is a little delay because of its busy work. There is no tea offer to the waiting customer, although there is a tea shop next to it.
O
ORHAN BENLİ on Google

Harika yapı ve hizmetler yapıyor
It does great build and services
İ
İbrahim Selvi on Google

Kaliteli işçilik ve müşteri memnuniyetini ön planda
Quality workmanship and customer satisfaction are at the forefront

Write some of your reviews for the company AK Engineering and Construction Map

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *