BEŞKÖPRÜ ECZANESİ

4.3/5 based on 8 reviews

Contact BEŞKÖPRÜ ECZANESİ

Address :

Plevne Cd No:5, 54050, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Plevne Cd No:5, 54050, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
A
Ali Serter Esirci on Google

S
Sefer Yıldız on Google

S
SERDAR SERT on Google

Samimi şirin biryer
Friendly cozy place
E
Erdal Tuna on Google

Güler yüz iyi hizmet
Smiling face good service
D
Dr.Dursun bostancı on Google

Eczacı neredeyse tüm mahalleyi ismen tanır
The pharmacist knows almost the entire neighborhood by name
F
Fatih Turan on Google

Müşterilere karşı gayet nazikler fakat her aradığım ilacı bulamıyorum.
They're very kind to the customers, but I can't find the medicine I'm looking for.
H
Hasan Demir on Google

Eczane için bir şey diyemem ama Eczacı Hanım'ı hiç centilmen bulmadım.
I cannot say anything about the pharmacy, but I have never found Eczacı Hanım as a gentleman.
N
Namık Kartal on Google

Çok ilgililer. Olmayan ilacı anında ecza depolarından getirttiriyorlar. Hepsi gayet güler yüzlü. Hasan Demir isimli şahıs eczacı hanımı hiç centilmen bulmadım demiş haklısın zaten centilmenlik erkeklere özgüdür. :)
They're very interested. They bring the non-medication from the drugstore immediately. All very friendly. Hasan Demir is a lady pharmacist who never said the gentleman did not find the gentleman is already specific to men. :)

Write some of your reviews for the company BEŞKÖPRÜ ECZANESİ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *