Epsilon Stationery

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Epsilon Stationery

Address :

Mert Sokak No:30A/1, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97888
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Mert Sokak No:30A/1, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
Ş
Şahin Kayadibi on Google

Çok sıcak kanlı arkadaşlar. Yardımcı oluyorlar. Bol çeşit var.
Very friendly friends. They help. There are many kinds.
N
Nezahat Şahin on Google

Kırtasiye için aradığınız herşey varr.
There is everything you are looking for stationery.
M
Mehmet Akbaş on Google

Selamünaleyküm diye kapıdan girdiğimde ayaklarını masadan indirmeyen yüzünüze bakmayan telefondan başını kaldırmayan bu hareketlerinden ötürü aldıklarımızi bırakacağız dediğimizde bile yüzümüze bakmadan telefondaki oyununa veya dizisine devam edip masaya tekrar ayaklarını uzatıp oturan ilgisiz esnafa yakışmayan esnaf görünümlü sinir bozucu bir işletmeci,
An annoying businessman who looks like an uninterested tradesman, who does not take his feet off the table when I walk in the door saying hello, does not look at your face, does not look at your face, does not look at your face, does not raise his head because of these actions, even when we say that we will leave what we bought, even when we say that we will leave what we bought, without looking at our face, he continued his game or series on the phone without looking at us and sitting on the table with his feet on the table again.
E
Emre Ataseven on Google

Kırtasiye ürünlerinden istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Fotokopi ve çıktı sistemleri gayet güzel. Dosyaları bluetooth üzerinden direkt kendiniz de çıkarabiliyorsunuz. Çeşitlilik de oldukça fazla.
You can find anything you want from stationery products. Photocopying and output systems are fine. You can also extract files directly via bluetooth. There is also a lot of variety.
A
Alpege Ticaret on Google

Kurumsal olarak tedarikte sakaryada fiyat ve kalitede rekabetçi bir firma.
A competitive company in terms of price and quality in Sakarya in corporate supply.
S
Seda Erdem on Google

Bol çeşidi olan, renkli, istediğinizi bulabileceğiniz bir kırtasiye. Değerli hocama nezaketi için tekrar teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Saygılar...
A stationery with a wide variety of colors, where you can find what you want. Thanks again to my dear teacher for his kindness. Have a good work. Respects...
S
Serdivan Gayrimenkul on Google

guleryuz
A
Alpaslan Bak on Google

Meeh

Write some of your reviews for the company Epsilon Stationery

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *