Vanillia Restaurant Hendek

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Vanillia Restaurant Hendek

Address :

Ziya Gökalp Cd. No:10/A D:1, 54300 Hendek/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +978787
Categories :
City : Hendek/Sakarya

Ziya Gökalp Cd. No:10/A D:1, 54300 Hendek/Sakarya, Turkey
g
gökhan çeken on Google

Mükemmel ötesi kesinlikle tavsiye ederim
I would definitely recommend beyond excellent
İ
İbrahim Şahin on Google

Salgın döneminde kasiyerinden aşçısına hiç kimsenin maske takmadığı berbat ötesi bir işletme. Lahmacunu da çok kötüydü
It is a terrible business where nobody wore a mask from the cashier to the cook during the epidemic. Lahmacunu was also very bad
F
Fatih Sıcakyüz on Google

Yeni açılmış olmasının etkisiyle bazı eksikleri anlayışla karşılanabilir lakin restoran bölümünde çalınan müzikler gerçekten kaçıp gitme hissi veriyor. Lahmacun ve kebaplar vasatın bir derece üstünde. 4 yıldız çok olurdu, 3 yıldız da az oldu. 3.4 yıldız gibi düşünülebilir. Fiyatlar makul.
Some of the shortcomings can be met with the effect of being opened, but the music played in the restaurant section really feels like running away. Lahmacun and kebabs of a degree above mediocre. It would be 4 stars too, it was less than 3 stars. considered as 3.4 stars. Prices are reasonable.
A
Ali Kemal UZUN on Google

İlgi Alaka Güzel Hafta da 6 gün 4 çeşit sulu yemek var pazar günleri ızgara pide lahmacun
Interest is good There are 4 kinds of juicy meals 6 days a week, grilled pita lahmacun on Sundays
E
Ebru Öğretmen on Google

Lahmacun ve kaşarlı pide istedik. Pide beton gibiydi ve resmen çiğ gibiydi. Yediğim en kötü kaşarlı pideydi. Lahmacun buz gibi ve eksik geldi. Diğeri gelene kadar baya bir vakit geçti ve o da soğuktu. Bir yıldız veriyorum daha aşağı yok çünkü.
We wanted lahmacun and pita with cheddar. The pita was like concrete and literally raw. It was the worst cheesecake I've ever eaten. Lahmacun came cold and incomplete. It was a while before the other one came and he was cold too. I'm giving one star because there is no lower.
M
Mervenur Balaban on Google

Personel çok güleryüzlü ve ilgiliydi. Yapılan ikramlar ise daha çok hoşumuza gitti. 10/10 bir mekân. Muhakkak uğrayın:)
The staff was very friendly and caring. We liked the treats even more. 10/10 place. Be sure to stop by :)
H
Hatice Çoşkun on Google

İlgi ve alaka son derece güzeldi. Ayrıca yemekler de çok lezzetli ve uygun fiyatlı. Hendek'te yemek yenilebilecek en temiz ve en şık mekanlardan biri. 5 yıldızı sonuna kadar hak ediyor.
The interest and relevance was extremely good. Also, the food is very tasty and reasonably priced. One of the cleanest and most elegant places to eat in Hendek. It deserves all 5 stars.
f
faruk Dağ on Google

Yemekler çok geç geldi. İlki alaka yoktu. Lezzet iyi olsa yine anlarım. Garsonların yüzünden düşen bin parça. Birsey istiyorsun. İkinci defa söylemezsen gelmiyor
Food came very late. The first was irrelevant. If the taste is good, I would still understand. A thousand pieces that fell from the waiters' faces. You want one. It doesn't come unless you say it a second time

Write some of your reviews for the company Vanillia Restaurant Hendek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *