Pasaj 2000 Kitapçılar Çarşısı

4/5 based on 8 reviews

Contact Pasaj 2000 Kitapçılar Çarşısı

Address :

Semerciler Atatürk Bulvarı No:2H, Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Semerciler Atatürk Bulvarı No:2H, Adapazarı/Sakarya, Turkey
H
Hasan Aktaş on Google

A
Ahmet Türk on Google

M
Mehmet Vasıf Kumandaveren on Google

ç
çağlar yanar on Google

Aradığınız kitaplara kolaylıkla ulaşabilirsiniz; fakat ciddi bir park sorunu var bu bölgede. Toplu taşıma tercih etmenizi öneririm
P
Palaramço Akun on Google

y
ya sar on Google

İ
İbrahim Ergün on Google

2. el ve üniversite kaynak kitaplarını bulabilirsiniz.
You can find second hand and university resource books.
A
Abdullah Kubilay on Google

İkinci el kitap konusunda fakir var ama sanırım antika parasına vermeye çalışıyorlar.yeni yayınlarda genelde çözüme ulaşılıyor.
There are poor people about second hand books, but I think they are trying to give them for antique money. New publications usually find a solution.

Write some of your reviews for the company Pasaj 2000 Kitapçılar Çarşısı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *