hassas makina

5/5 based on 1 reviews

Ürünlerimiz

 

Basınçlı Soğuk Kaynak Makinesi

 

BHM Basınçlı Soğuk Kaynak makinesi, makine ana parçası ve değişebilir kaset kısmı olmak üzere 2 ana parçadan oluşur. Bu Sayede daha kolay tamir, daha ekonomik ve daha uzun kullanılabilir olma avantaj özelliklerine sahiptir.

 Ürün detayları veya diğer model, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi edinmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.


 

Contact hassas makina

Address :

Soğuksu Mah. Bağdat Cd. No. 161, 54600 Sapanca/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : http://www.hassasmakina.com/
Categories :
City : Sapanca/Sakarya

Soğuksu Mah. Bağdat Cd. No. 161, 54600 Sapanca/Sakarya, Turkey
M
Muhammet AKGUL on Google

Write some of your reviews for the company hassas makina

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *