Furkan Elektrik

4.8/5 based on 8 reviews

FURKAN ELEKTRİK PLASTİK SANAYİİ - Fepsan.com

FURKAN PLASTİK SANAYİ Elektrik Tesisatlarında Kullanılan Malzemelerin Üretimi

FURKAN ELEKTRİK PLASTİK SANAYİİ - Fepsan.com

Furkan Elektrik 2000 yılında elektrik taahhüt işleri ve toptan elektrik malzemeleri satışı için Karasu'da kuruldu. 2000 yılından beri edinmiş olduğumuz deneyim, bilgi ve birikimleri sonucu “Fepsan” olarak 2008 yılında elektrik boruları ve kasa boat üretimlerine başladı.

Contact Furkan Elektrik

Address :

Mevlana Cd. 41/A, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : http://fepsan.com/
Categories :
City : Karasu/Sakarya

Mevlana Cd. 41/A, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey
E
Emre Kurt on Google

Ürün çeşitliliği açısından çok iyi firma. Burada bulamadığınızı başka yerde aramayın. Teknik servis hizmeti de veriyorlar. En önemlisi de güleryüzlü olmaları :)
very good company in terms of product diversity. Here you can not find anywhere else to search. They also provide technical service. Most importantly, they are smiling :)
M
Muro5454 Muro on Google

elektirige, ceyrana , nusret ete tuz ekeliyo buda , hocalar gibi uffffluyo elektriğe,, Süper elektrikçi
Adding salt to electricity, ceyrana, nusret, Buddha, uffffluyo electricity like teachers, Super electrician
Ö
Ömer Lütfi T. on Google

Bence baya iyi, kaliteli ve ucuz. Ben geçen gün projem için bazı malzemeler lazımdı ve hepsini de anında hazırladılar.
I think it's pretty good, good quality and cheap. I needed some materials for my project the other day and they prepared all of them instantly.
b
burhan parlak on Google

Fındık harmanı için projektör alıcaktım. Ucuz, kaliteli ve güler yüzlü personeli ile en uyugun projektörü satın aldım?
I was going to buy a projector for the hazelnut blend. I bought the most suitable projector with cheap, high quality and friendly staff?
e
eyüp yümnü on Google

Hafta sonu için yazlığımıza geldik elektrik yoktu firmayı aradık kısa sürede gelip sorunu çözdüler. Fiyatlar da gayet makul
We came to our cottage for the weekend, there was no electricity, we called the company and they came and solved the problem in a short time. Prices are also very reasonable
s
serdar filizidanoğlu on Google

Furkan elektrikle hep aydınlık kaliteli dürüst titiz iş ve işçilik şiddetle tavsiye edilir gözünüz arkada kalmaz
Furkan electricity always bright quality honest rigorous work and workmanship is highly recommended
T
Tahir Dutar on Google

Evimizde ufak çaplı bir tadilat yaptircaktik. Elektrik malzemeleri için fiyat araştırması yaptık. En uygun Furkan elektrik te bulduk. Yorumlar da söylendiği gibi, gerçek müşteri memnuyeti
We were going to do a minor renovation in our house. We did a price research for electrical materials. We found the most suitable Furkan Elektrik. As the reviews say, real customer satisfaction
T
Tom ROSE on Google

We had gone to Karasu for vocation. In the second day, our water heater had broken and I called there, they said "We can came about 1 hour. They came about 1 hour and they solved problem about 10 minutes and they solved our other problems. Thanks ?

Write some of your reviews for the company Furkan Elektrik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *