sukut et ve alabalık restoran

4.1/5 based on 8 reviews

Contact sukut et ve alabalık restoran

Address :

Kuzuluk Köyü İç Yolu, 54405 Akyazı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Categories :
City : Akyazı/Sakarya

Kuzuluk Köyü İç Yolu, 54405 Akyazı/Sakarya, Turkey
Y
Yusuf Heamsi on Google

K
Kadir Ateş on Google

B
Baybora Özdemir on Google

A
AHMET ÖZTÜRK on Google

A
Acıbademli GoGoBaBa “GoGo” Gökhan on Google

TL
TL
Y
Yunus Emre Tongaz on Google

Çok güzel Bir yer???
Very nice place
k
kemal şengül on Google

Misafir Perver personel güzel yemekler
Guest Perver staff nice meals
M
Müzeyyen Taşkıranlar on Google

Harika çok ilgili sahipleri güler yüzlü bütün yiyecekler enfes ben herkese şiddetle tavsiye ediyorum teşekkürler köşk Cafe restaurant
Wonderful, very interested owners, smiling, all the food is delicious, I strongly recommend it to everyone, thank you kiosk cafe restaurant

Write some of your reviews for the company sukut et ve alabalık restoran

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *