Mikro Market

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Mikro Market

Address :

Fatih Cd. No:45, 54100, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Fatih Cd. No:45, 54100, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
G
Guven Koral on Google

p
padişah şamtatlı on Google

E
Enes Midilli on Google

O
Oğuzhan Çapa on Google

D
Doganay Demirci on Google

g
gürbüz memiş on Google

Fiyatları uygun güler yüzlü ilgili bir arkadaş teşekürler
Thank you to a friendly friend at affordable prices
E
Emrah Memiş on Google

Aradığınız her ürünü bulabileceğiz uygun fiyatlı güzel bir market esnaflığı düzgün alakadar müşterisi ile
A nice market, where we can find every product you are looking for, at an affordable price, with properly interested customers
İ
İrfan Mete on Google

Guler yuz ve temiz ve duzen harika
Smiling face and clean and orderly great

Write some of your reviews for the company Mikro Market

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *