Hanedan cafe bistro

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Hanedan cafe bistro

Address :

Muammer Sencer Cd., 54300 Hendek/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +988
Categories :
City : Hendek/Sakarya

Muammer Sencer Cd., 54300 Hendek/Sakarya, Turkey
B
Birsen Solak on Google

Çok güzel bir mekan sesiz ...kahvesi harika
Very nice place to ...
S
Serkan Akçal on Google

Fiyatlar uygun sessiz sevgililer için ideal çayı yemenden daha iyi ?
Prices are better than the ideal tea for quiet lovers who are affordable ?
Y
Yusuf Güleş on Google

Orta duzey
Intermediate
• Sevilay Sağdıç • on Google

Turk kahvesi cok guzeldi.Hendek universite yolunda ugrayabileceginiz guzel bir mekan.Cikinca saat kulesine veya carsi merkeze guzel agacli bir yurume yolu var.
Turkish coffee is very nice.Hendek is a nice place where you can stop on the way to the university. There is a nice tree walk to the clock tower or carsi center.
A
Ali Can SEVİM OFFİCİAL on Google

Kesinlikle eleştiriye açık olmayan ve kesinlikle bencil son derece kindar bir mekan bu kadarı açıklayıcı olmuştur sanırım
I guess this is an extremely self-critical and absolutely selfish, extremely spiteful place.
Ş
Şahin Başcı on Google

On numara desek az kalır, servis hızlı, güleryüz harika, koltuklar rahat, arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçirebileceğiniz rahat bir ortam
It would be an understatement to say number ten, the service is fast, the smile is great, the seats are comfortable, it is a comfortable environment where you can have a pleasant time with your friends.
E
Elli Kuruş on Google

Sakin, aile ile gidilebilir hızlı servise sahip mekan sahibi güler yüzlü ve müşterileri ile iyi iletişim kurun birisi diğer mekanlara göre açık ara daha iyi ve kahve konusunda çok kaliteli
Calm, can go with the family, has fast service, the owner of the place is friendly and communicates well with the customers, someone is clearly better than other places and very high quality coffee
T
Tamer Yiğit Güney on Google

İçerisi fotoğraflar gibi değil daha değişik bir yer ama aile yada yanlız kalabileceğiniz bir mekandır menü yok adam kendisi söylüyor buda ayrı bi şey ?
The inside is not like the photos, it is a different place, but it is a place where you can stay with family or alone, there is no menu, the man says it himself, which is something else ?

Write some of your reviews for the company Hanedan cafe bistro

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *