Yılmaz Market

4.7/5 based on 6 reviews

Contact Yılmaz Market

Address :

Yenigün Sk., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Yenigün Sk., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
H
HALIL sinan on Google

A
Abd Kawayhe on Google

B
Bengü Serbes on Google

M
Mohamad altahan on Google

Guzal komşum
My Guzal neighbor
F
Furkan Yilmaz on Google

Güler yüzlü bir işletmedir. Müşteriler ile ilgili alakalı işletme sahibi. Bim Markette bulamadığınız ne varsa uygun fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Müşteri memnuniyetine önem veriyor.
It is a friendly business. Business owner dealing with customers. Whatever you can't find in Bim Market, you can find it at affordable prices. It gives importance to customer satisfaction.
O
Ozkan Uzun on Google

herzaman kaliteli adil fiyatları ile güler yüzlü bir işletme eskilerden kalan mahalle bakkal disiplini ve saygınlığı ile hayatta kalıyor büyük market zincirlerini karşı.
always a friendly business with high quality fair prices, it survives with the discipline and prestige of the old neighborhood grocery store against big market chains.

Write some of your reviews for the company Yılmaz Market

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *