Teco-marka Petrol

3.8/5 based on 8 reviews

About Teco-marka Petrol

TECO Petrolcülük A.Ş, TECO (Turkish Energy COmpany) markası ile kısa sürede sektörün önemli ve takip edilen şirketlerinden birisi olmuştur. TECO’nun logosu olan “Kanatlı Arslan”, Anadolu’daki kültür mozaiğinden esinlenerek hazırlanmıştır. Bir enerji firması olarak, bu imge ile yeryüzü ve gökyüzündeki güç, başarı ve kendine güveni ifade etmektedir.

İzmir merkezli yerel bir firmadan ulusal bir markaya dönüşen TECO; Türkiye’nin 11 noktasından bayilerine kesintisiz ikmal yapmaktadır. Şirketin İzmir Aliağa’da 28.000.- m2 alan üzerine kurulu 45.000.- m3’ e büyüme kapasiteli, yaklaşık 34.000.-m3 lük fiili deniz bağlantılı depolama ve dolum tesisi bulunmaktadır. Türkiye genelinde faaliyet gösteren, akaryakıt dağıtım tanker filosu, 150’nin üzerinde çalışanı, 300’ü aşkın bayiliği ile gelişimini sürdürmektedir. TECO Petrolcülüğün Türkiye genelinde, FORTUNE 500 de cirosu en yüksek ilk 500 firma listesine 137. sırada yer alması, Türkiye’de ki konumunun güzel bir göstergesi ve onur veren bir sonucudur.

Şirket, bünyesinde kurduğu “Teco Marine” departmanı ile yurt dışına transit çıkış yapan deniz araçlarına, Türkiye’nin tüm kıyılarından akaryakıt satış ve ikmali yapmaya devam etmektedir.

TECO doğduğu bu topraklarda; Daima dinamik yapıda, toplumdan hiç kopmadan; kültürel değerlerine her fırsatta sahip çıkarak; yaşadığı çevre ve dünyaya saygılı; ülke ekonomisine katkıda bulunarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Contact Teco-marka Petrol

Address :

Teco-Marka Petrol, Şaziye Köyü İç Yolu, 81750 Döngelli/Çilimli/Düzce, Turkey

Website : http://www.teco.com.tr/
Categories :
City : Döngelli/Çilimli/Düzce

Teco-Marka Petrol, Şaziye Köyü İç Yolu, 81750 Döngelli/Çilimli/Düzce, Turkey
H
Halime Sozen on Google

T
Tuncay Çakır on Google

A
Asuman Gürbüz on Google

Ş
Şaban Musa on Google

G
Gökhan B on Google

S
Sn KINA on Google

y
yenal Turkcan on Google

Y
Yunus Emre Kurt on Google

Kapali
Closed

Write some of your reviews for the company Teco-marka Petrol

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *