ŞEKEROĞLU ECZANESI

4.3/5 based on 7 reviews

Sakarya Serdivan Şekeroğlu Eczanesi | Mynet Yurt Haber - Mynet.com

Sakarya Serdivan Şekeroğlu Eczanesi, Adres: İstiklal Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Blv No:57/G Serdivan/Sakarya, Telefon: 0 264 211 50 60

Sakarya Serdivan Şekeroğlu Eczanesi | Mynet Yurt Haber - Mynet.com

"Kurtlarla arkadaş ol ama baltanı elinden bırakma."
Rus Atasözü

Günün sözünü arkadaşlarınla paylaş

Contact ŞEKEROĞLU ECZANESI

Address :

54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : https://www.mynet.com/sakarya/serdivan-sekeroglu-eczanesi
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
B
Burak Pektas on Google

M
Mustafa Aydınlıoğlu on Google

S
Senem Elmas on Google

F
Fatma TOKAT SALİM on Google

S
Sir Das on Google

Altınova hastahanesinin tam karşısın konum Harika
You're right across the Altinova hospital
Y
YAĞMUR ŞENER on Google

Hastane karşısında olduğu için ve nöbetçi olduğu için gittiğimi her gittiğimde pişman olduğum kimsenin yüzünün gülmediği, sorulan soruya cevap bile vermekten aciz bir eczane.
The hospital is in front of it because it is on duty and every time I go I regret that no one's face does not smile, the question is not even a pharmacy can not give an answer.
E
Emrah Sahin on Google

Her gittiğimde güler yüzlü personeli olan ve ilgi alakası güzel olan bir yer Allah kolaylık versin
Every time I go, it's a place with friendly staff and good attention, may God make it easy

Write some of your reviews for the company ŞEKEROĞLU ECZANESI

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *