GÖZDE ECZANESİ

3.6/5 based on 8 reviews

Contact GÖZDE ECZANESİ

Address :

Arabacıalanı mah. Şehit Ali Kaya sok no7, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9777877
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Arabacıalanı mah. Şehit Ali Kaya sok no7, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey
A
Adem Piştofoğlu on Google

Ö
Ömer Keremoğlu on Google

B
Burcin Elipek on Google

B
Busra Demirci on Google

e
ebubekir Girit on Google

Çok ilgili ve güler yüzlüler
Very caring and smiling faces
S
Samet Keser on Google

Bebek maması satmayan güzide eczanelerden
From distinguished pharmacies that do not sell baby food
T
Tamer Durgut on Google

Müşteri ile ilgililer. Güler yüzlü hizmet.
They deal with the customer. Friendly service.
s
spiny ivy on Google

Bugün gittim. Ne hoşgeldiniz diyen oldu, ne de ne istemistiniz diyen. Alacağım bir sürü pahalı ilaç vardı, kasadaki bayanın asık suratı nedeniyle bir tane ilaç alıp çıktım. Giderken iyi günler diyen de olmadı tabi.
I went today. Those who said neither welcome nor asked what you wanted. There were a lot of expensive drugs to buy, I bought one medicine because of the sullen face of the lady in the safe. Of course, nobody said good days when he left.

Write some of your reviews for the company GÖZDE ECZANESİ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *