Karasu ikinci el Eşya Alım ve Satım

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Karasu ikinci el Eşya Alım ve Satım

Address :

Plaj Cd. no:64 / a, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9779
Categories :
City : Karasu/Sakarya

Plaj Cd. no:64 / a, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey
Y
Yunus Niğdelioğlu on Google

Sizden beyaz esyalar aldık cok memnunuz tesekkür ederim
We are very glad we bought white goods from you. Thank you.
f
fatih can on Google

Karasuda Uygun fiyat ve kaliteli ürünün satılan tek yer
Karasuda The only place where affordable price and quality product is sold
E
Emirhan Keskin on Google

Karasuda uygun fiyat garantisi hayırlı işler
Affordable price guarantee in Karasu
A
Ahmet Nigdelioglu on Google

Beyaz esyalariniz cok iyi cikti cok sagolun tavsiye ederim hayırlı işler bol kazançlar
Your white goods came out very well.
O
Oğuzhan NİĞDELİOĞLU on Google

Karasuda 2.el temiz esyalar bulabilirainiz ürünlerin arkaasındalar hayırlı işler dilerim
You can find second hand clean items in Karasu. They are behind the products.
B
Burcu Kün on Google

Karasu ikinciel eşya alım satımı için kendilerine ulaşabilirsiniz güzel ilgilendiler teşekkürler
You can contact them for buying and selling secondhand goods in Karasu, they were very interested, thank you.
Ö
Ödö Msm on Google

Dün çamaşır makinesi aldım çok yardımcı oldunuz teşekkürler hayırlı işler bol kazançlar
I bought a washing machine yesterday, you helped a lot, thank you good work, lots of earnings
S
Serap on Google

Yazligimiz için bulaşık makinesi aldık çok ilgilendiler sağolsunlar makineyi de çok beğendim sıfırdan farksız...
We bought a dishwasher for our summer house, they were very interested, thank you, I liked the machine very much, it's like new...

Write some of your reviews for the company Karasu ikinci el Eşya Alım ve Satım

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *