Atmosfer Kitabevi ve Antika

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Atmosfer Kitabevi ve Antika

Address :

Modahan Pasajı, İtfaiye Cd. No:23 D:No: 11, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +977
Website : https://m.facebook.com/atmosferkitabevi
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Modahan Pasajı, İtfaiye Cd. No:23 D:No: 11, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
b
bozoklu beravi (bozoklu) on Google

Sakin ve muhabbet dolu mekanları sevenler mutlaka görmeli
A must see for those who love quiet and loving places.
H
Harun Örs on Google

Sessiz ve sakince kitap okuyabilmenin tek adresi
The only way to read books quietly and calmly
y
yunus dilek on Google

Çok güzel kitaplar var ben şahsen her konuda o kadar çok kitap varki
There are so many books I personally have so many books on everything
S
Selma Atik on Google

Çok güzel antikalar var hediyelik eşya falan herşeyden biraz var tavsiye ederim?
Very nice antiques there souvenirs or something I would recommend to have a bit of everything herşey
Ö
Özcan Yemiş on Google

Mükemmel bir atmosferi var adı üstünde...
It has a perfect atmosphere as the name implies ...
E
Ece Kahraman on Google

Atmosfer kitap evi ve antikaya bayıldım muazzam bir yerdi ... Teşekkür ederiz
The atmosphere was a great place I loved the bookstore and antiques... Thank you
O
Osman öztopaloğlu on Google

Merhabalar Efendim, Yeni adresimize bekleriz: Semerciler mah. Gökçe sk. No:23 Adapazarı / Sakarya Adres tarifi: Çark caddesinden ilçe garajına giden sokak. (Yurtiçi Çark Şube karşısı) (Tuğra OSGB yanı)
Hello sir, Welcome to our new address: Semerciler mah. Gökçe sk. No: 23 Adapazarı / Sakarya Get Directions You should purchase Super Page to claim this business. For directions: Street from Cark to the district garage. (Against Domestic Wheel Branch) (Tuğra OSGB as well)
D
Dembe Zuma on Google

Burada kaybolursun, eskiye dalarsın, unutamadıklararın film şeridi gibi gözümün önünden geçer ve o aklına gelir. Eskicimi, antikacı mı yoksa çay kahvecimi. Raftan bir kitap çek bilinmeze dal.
You get lost in here, you dive in the past, I can't forget, and it comes in front of me like a film strip. I'm an antique, an antique shop or a tea coffee shop. Draw a book from the shelf of the unknown.

Write some of your reviews for the company Atmosfer Kitabevi ve Antika

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *