IMA SAKARYA ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU

5/5 based on 3 reviews

Contact IMA SAKARYA ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU

Address :

Tığcılar Mah. Pamuklar Sk. No:4/B (Bulvardaki Garanti Bankası Arkası), Adapazarı / SAKARYA, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +987
Website : http://www.imasakaryaetut.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Tığcılar Mah. Pamuklar Sk. No:4/B (Bulvardaki Garanti Bankası Arkası), Adapazarı / SAKARYA, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
R
RAHİME AKBAŞ on Google

A
ALYA KILIÇ on Google

Mükemmel öğretmenleriyle hem sosyal hem akademik açıdan öğrenci gelişim gösteriyor. Tavsiye ederim :)
With excellent teachers, students are improving both socially and academically. I advise :)
E
Erva Enhar on Google

ilgi alaka süper eğitimde ilk önce ahlak ve davranış gelir kesinlikle çok iyi bir eğitim kurumu Kesinlikle tavsiye ediyorum
interest, relevance, morality and behavior come first in super education.It is definitely a very good educational institution.

Write some of your reviews for the company IMA SAKARYA ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *