Kitapsihirbazı Kitabevi

3.5/5 based on 8 reviews

Contact Kitapsihirbazı Kitabevi

Address :

Körfez Mah. Şht Rafet Karacan Blv Eren Apt 4/A Blok No:1, 41040 İzmit/Kocaeli, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : İzmit/Kocaeli

Körfez Mah. Şht Rafet Karacan Blv Eren Apt 4/A Blok No:1, 41040 İzmit/Kocaeli, Turkey
n
nurbanu kan on Google

felekat diyebilirim.bir kitap sipari,ş verdim 1ay oldu sonuç sıfır.hiç bir şekilde muhattap olan çıkmıyor karşınıza
I can say felekat. I ordered a book, I gave it 1 month, the result was zero.
t
tuncay karagülle on Google

Kendilerinden İstanbul akmar dahil araştırıp bulmadığım Aybars adlı kitabı 28.01 Pazartesi sipariş verdim Çarşamba günü elime ulaştı.Paketleme güzeldi.Ayrıca ,gönderdikleri hediye için teşekkür ederim.
I found a book called Aybars, which I did not find in Istanbul akmar. 28.01 Monday I received my order on Wednesday. The package was nice. Also, thank you for the gift they sent.
m
merve aydogan on Google

Ne telefona cevap veriyorlar ne sipariş gönderiyorlar. Benim dilim yandı sizin diliniz yanmasin. 3 kuruş fazla verin adam gibi siteden sipariş verin.
They neither answer the phone nor send an order. My tongue burned, don't let your tongue burn. Give 3 cents more and order from the site like a man.
E
Ersin on Google

Dün iş görüşmesine gittim, güler yüzlü ve çok kibar bir şekilde iş ilanınız için geldim dedim, yüzüme bile bakmadı dilenci muamelesi gördüm. Bayan arıyorlarmış bunu alabildim ağızlarından... Kötü bir imaj..
Yesterday I went to the job interview, I said I came for your job with a smiling and polite manner, I did not even look at my face, I was treated as a beggar. I was looking for a lady, I was able to take it from their mouths ... A bad image ..
T
Tugrul Eroglu on Google

Dün akşam sipariş verip ödeme yapmama rağmen, sipariş takibinde hala "ödeme bekleniyor" yazıyor. Hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum. Gereken yerlere şikayette bulunacağım. Kimseye de tavsiye etmiyorum...
Although I ordered and paid last night, it still says "payment is expected" in order tracking. There is no way I communicate. I will complain to their destination. I do not recommend to anyone ...
Y
Yurtsever Tamer Seval on Google

Bu türde kitabevlerini yaşatmak gerektiğini düşünüyorum.
I think this kind of bookstores should be kept alive.
Y
Yasin Kılıç on Google

Hayatımda bu kadar resim bir firma görmedim. Sakın ama sakınn internetten siparis vermeyin. 10 gundur verilen siparisi daha kargoya vermediler, sözde firmadan istemişler.
I have never seen such a picture company in my life. Do not, but do not order online. They did not give the order that had been given for 10 days, but asked the company.
R
Rahşan Şengül on Google

Müşteriyle ilişkileri güzel ama Mahalle arasında bir sahaf olmayıp daha fazlası olmasına rağmen müşteri-sipariş iletişimi pek iyi olmayan bir firma.. Ve Aradığım kitapları İzmit'te en uygun bulduğum yer.. bir de puzzle yapbozları hala çok uygun fiyatlı.. ? Bir de arada ufak tefek kitap ayraçları çim adam vs alıyorum.. ? çok minnoşlar ya.. dimiii
Its relations with its customers are good, but it is a company that does not have good customer-order communication, although it is more than a second-hand bookmaker in the Mahalle. And the place where I find the books I'm looking for the most suitable in Izmit.. and the jigsaw puzzles are still very affordable.. ? Also, I buy little bookmarks, grass man etc. ? they are so grateful.. dimiii

Write some of your reviews for the company Kitapsihirbazı Kitabevi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *