CarrefourSA

3.9/5 based on 8 reviews

Hızlı gelsin siparişlerinizin teslimatını hızlı kuryelerimiz ile gerçekleştirmekteyiz.Bu nedenle siparişinizde yer alan ürünlerin miktarı kurye araçlarımızın güvenli taşıma kapasitesi ile sınırlanmaktadır.

İhtiyacınız olan ürünlerin tamamını tek bir Hızlı Gelsin siparişi ile satın alamıyorsanız, siparişinizi bir kaç farklı sipariş vererek satın alabilirsiniz.

Tamam

Contact CarrefourSA

Address :

Erenler Mah. Yeni Sakarya Cad. No:244 Ada Outlet AVM, 54200 Erenler/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +989
Website : https://www.carrefoursa.com/
Categories :
City : Erenler/Sakarya

Erenler Mah. Yeni Sakarya Cad. No:244 Ada Outlet AVM, 54200 Erenler/Sakarya, Turkey
A
Artur B on Google

Standard market. Alkohol also there
M
Mr US on Google

Great place
Y
Yolanda Ntuli on Google

Loved shopping here when I was living in Turkey
S
Star sports on Google

I like carrefour ???but not same to Doha ???
K
Khaled El Rachidi on Google

Little far from citycenter
J
Jemmy Charly on Google

Very nice
H
Hazim Tahir on Google

It is very large supermarket, full of every thing that one needs
t
tron2025 on Google

Its carrefour ...no need more words ...but it's one of the biggest in sakarya ...it has almost everything ...the main them is food as you know ...but there is electronics, electrical equipments , clothes, toys , etc ...I took too many pics for toys coz my kids has to spend the largest amount of time in that section ??

Write some of your reviews for the company CarrefourSA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *