Fitness Club Serdivan

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Fitness Club Serdivan

Address :

Bağlar Cd. No:68, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Bağlar Cd. No:68, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
İ
İbrahim Hansu on Google

Serdivanin en iyi ve en iddialı spor salonu temiz ve kaliteli ekipnanlariyla hizmetinize açıktır sabah 9 akşam 12 saatleri arası açıktır . 5 aya kadar eğitim ve program garantilidir.
Serdiva's best and most assertive gym is open to your service with its clean and quality equipment. It is open from 9 am to 12 pm. Up to 5 months of training and program are guaranteed.
B
Bilal Kumaş on Google

Uzun zamandır fitness club'ın Serdivan şubesinde spor yapıyorum fitness club'ın en beğendiğim özelliklerinden biri de salona her yıl revize etmeleri ve makinaları yenilemeleridir genel olarak ortam güzel makinalar çeşitli ve kaliteli çalışanlarda güler yüzlüdür tevsiye ederim.
I have been doing sports in the Serdivan branch of the fitness club for a long time. One of the features I like most about the fitness club is that they revise the hall every year and renew the machines. In general, the environment is nice, the machines are diverse and the quality employees are friendly.
ö
özge demirel on Google

Serdivan gidilebilecek en temiz ve nezih spor salonudur bence. Antrenörleri oldukça ilgililer. Antrenman programı ve beslenme olarakta çok fazla yardımcı oluyorlar. Makine kalitesi ve çeşitliliği de takdire şâyan.
I think Serdivan is the cleanest and most decent gym you can go to. The trainers are very involved. They help a lot in terms of training program and nutrition. Machine quality and variety are also admirable.
N
Nesibe Ozekmekci on Google

Şiddetle tavsiye edeceğim tek salon diye bilirim. ilgili hocası size ozel antrenman programını yazıyor, kontrol ediyor! Her zaman size yardım eder. Spor ekipmanların zaten fazla çeşit olması da çok guzel.
I know it is the only salon that I would strongly recommend. The relevant teacher writes and checks the special training program for you! He always helps you. It is also very nice that there are many types of sports equipment.
e
emre orhan on Google

Park yeri karşında mevcut ve etrafında kafe restoran tarzı birçok mekan bulunan öğrenci ve sosyal hayatın merkezinde bir spor salonu. Sahibini samimi ve ilginen bir hoca olarak göreceksiniz. Aletleri ve salon dizaynı idealden bir tık daha iyi gibi. Kadın ve erkek karışık hizmet vermekte aynı zamanda gece geç saate kadar açık. Kısaca salona gittiğinizde ben buraya gelirim dersiniz.
A sports hall in the center of student and social life with a parking lot and many cafe-restaurant-style venues around it. You will see the owner as a sincere and interested teacher. Its appliances and living room design seem a little better than ideal. It provides mixed service for men and women and is open until late at night. In short, when you go to the hall, you say that I will come here.
S
Semih Aydın on Google

Güzel bir salon. Buyuklugü ve ferahlıği iyi. Giriş katta makineler var, alt katta dumbellar var. Fiyatı çok iyi. Yabanci insanlarin çogunlukta oldugu bir spor salonu. Kız erkek karişik. Sahibi çok iyi biri
It's a beautiful hall. Its size and spaciousness are good. There are machines on the ground floor, dumbbells on the lower floor. The price is very good. A gym with a majority of foreign people. Boys and girls are mixed. Owner is very good
S
S M on Google

Super
О
Олжас Копжасар on Google

Very nice tools and not very crowded

Write some of your reviews for the company Fitness Club Serdivan

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *