Colin's

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Colin's

Address :

Çark Cd. No:103, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : http://colinsjeans.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Çark Cd. No:103, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
e
emre orhan on Google

Kaliteli olması ile tercih edilen bir yer
A preferred place for its quality
E
Esra K on Google

Biraz pahalı da olsa piyasa da olmayan güzel modeller var severek alış-veriş yapıyorum ??
Even though it is a bit expensive, there are beautiful models that do not exist in the market and I like to shop sever
D
Deniz Türkçü ile Eforsuz Yaşam Hareketi on Google

Şahane ve kaliteli bir marka çok memnunum.
I am very pleased with a great and high quality brand.
M
MERAL ZAMAN on Google

Değişim yaptık çok güzel ilgilendiler, teşekkürler
We made a change, they were very interested, thank you
T
Tanju Altinkundura on Google

Personeli ilgili ve güler yüzlü. Ama üzerinizde denemeden almayın bazen yanılgıya ugrabiliyorsunuz.
The staff is attentive and friendly. But don't buy it without trying it on you, sometimes you can be mistaken.
1
1yh1n on Google

Güzel mağaza.personel iletişimi de artı
Nice store.staff communication is also a plus
K
Kaan Cenk Saybo on Google

çalışanların ilgisi çok iyi değildi ve biraz umursamaz davranıyorlardı, aradığım ürünün bedeni tek bir tane kalmıştı o da istediğin renk değildi fakat olsun diyerek yine de almıştım. güzeldi.
The attention of the employees was not very good and they were acting a little careless, there was only one size left for the product I was looking for, and it was not the color you wanted, but I bought it anyway. it was beautiful.
T
Tuna Serdar on Google

Çalışanları muhteşem ilgili ürünler uygun sandığınız bir çok farklı mağazadan daha iyi ve ürün kalitesi onlardan kat kat daha iyi (Uzak kaldığı için yürümek zor geldi öncesinde farklı bir mağazaya girdim yeni sezon ürünleri dedikleri pantolon defolu çıktı raftaki 6 farklı ürüne baktık hepsinde bir defo vardı o yüzden bildiğinden şaşma der eskiler dinlemek lazım ?)
Their employees are amazing, the products are better than many different stores that you think are suitable, and the product quality is much better than them (It was difficult to walk because it was far away, I went to a different store before, I went to a different store, the pants they called new season products were defective, we looked at 6 different products on the shelf, they all had a defect, that's why Don't be surprised by what you know, says the old ones, you need to listen ?)

Write some of your reviews for the company Colin's

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *