Eylül Tarım

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Eylül Tarım

Address :

Hesna Sunter Sk. No:1, 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazarı), Turkey

Phone : 📞 +98
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya (Adapazarı)

Hesna Sunter Sk. No:1, 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazarı), Turkey
F
Fuat Kalıntaş on Google

Kaliteli güler yüzlü hizmet...
Good quality friendly service ...
A
Ahmet Faruk Yanbul on Google

Tüm haşereler için kesin çözüm ortağı teşekkürler Eylül tarım
Definitive solution partner for all insects thanks Eylül Tarım
H
Hüseyin Çetinkaya on Google

İlgili personel uygun fiyat eylul tarim
Relevant staff reasonable price september agriculture
M
Mustafa Topal on Google

Uygun fiyata tohum tedarikçisi
Affordable seed supplier
F
Ferda Gençay on Google

Zaten güvendiğim bir işletmedir. Haşere mücadelesinde verdiği destek için sonsuz teşekkürler. %100 kesin çözüm sağlandı.
It's a business I already trust. Endless thanks for your support in pest control. 100% definite solution was provided.
T
Tayfun Ozdemir on Google

Sakarya ve çevre illerde teknolojinin el verdiği son imkanlarla siz değerli müşretilerimizin hizmetindeyiz.
We are at the service of our valued customers with the latest opportunities in Sakarya and surrounding provinces.
g
guldiken on Google

Tecrübelerini,güler güzlü ekipleriyle sunuyorlar. Her sene evimin ilaçlamasını yaptırıyorum. Çok memnunum.
They present their experiences with their smiling team. I have my house sprayed every year. I am very pleased.
E
Edahan Koç on Google

Hızlı iş yapan, ilgilenen bir firma. Evimizi ilaclattık, sonuçları beklemekteyiz. Sonuca göre yorumumu güncellemeyi düşünüyorum. Hız, ilgi ve üslup için 4 yıldız veriyorum. İlaclama etkili olursa 5 yıldıza dönüşecektir bu puan.
A fast-paced, caring company. We have sprayed our house, we are waiting for the results. I think I will update my comment based on the result. I give 4 stars for speed, attention and style. If the pesticide is effective, this score will turn into 5 stars.

Write some of your reviews for the company Eylül Tarım

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *