Akm Kafeterya

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Akm Kafeterya

Address :

Cumhuriyet Cd., 54300 Hendek/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Categories :
City : Hendek/Sakarya

Cumhuriyet Cd., 54300 Hendek/Sakarya, Turkey
N
Naim Durmaz on Google

Çok eski ve hendeğin değişilmez mekanlarından birisidir.
It is one of the old and indispensable places of the moat.
A
Abdullah ALTINÖZ on Google

Hendekte oturup nargile içilebilinecek güzel bir mekan
A nice place to sit in a ditch and drink hookah
Ö
Ömer Faruk Hilal on Google

Girişinde kahvehane olması dışında hizmet kalitesi de mekan kalitesi de yeterli
Apart from having a coffeehouse at the entrance, the quality of the service and the quality of the venue are adequate.
N
Necati Özdemir on Google

Çok güzel bir mekan yıllardır hendek halkına hizmet ediyor,çalışanlar çok iyi kalpli insanlar.
A very nice place has been serving the ditch people for years, the employees are very kind people.
C
Ceyhun ASUK on Google

Gerek mekan olarak gerekse çalışanların ilgi alakasi olarak mükemmel bir yer umarim bu çizgilerini hiç bozmazlar
I hope that this is a perfect place as a place of interest for both employees and employees.
U
Uğurhan Uslu on Google

Kapalı alanda sigara ve nargile içirtiyor. İçeride rahatsızlık duymadan oturmak mümkün değil.
Cigarettes and hookah are smoking indoors. It is not possible to sit inside without disturbance.
H
Hasan Korkmaz on Google

Tam lise ve universitelilerin takilacagi bir yer, daha çok onlara hitab ediyor, ama guzel mekan
It's a place for high school and university students to hang out, it's more appealing to them, but it's a nice place
Y
Yusuf Güleş on Google

Aşırı duman oluyor nargile vs ama genel olarak iyi
Too much smoke, hookah etc but overall good

Write some of your reviews for the company Akm Kafeterya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *