Sakarya Daikin Elif Dogalgaz - Adnan Menderes Cd.

4.5/5 based on 8 reviews

About Sakarya Daikin Elif Dogalgaz

Döngüsel ekonomiye doğru

Lineer ekonomi yaklaşımından, ana eylemlerin azaltılarak kaynakları tekrar kullanmak ve geri dönüştürme ilkeleriyle yönetilen döngüsel ekonomiye geçiş yapın.

VRV IV+ ısı geri kazanımı ve VRV IV S-serisi ünitelerinde onaylı geri kazanılmış soğutucu akışkan kullanılıyor.

Mevcut soğutucu akışkanları tekrar kullanın ve her yıl 250.000 kg üzeri yeni gaz üretimini önleyin.

Contact Sakarya Daikin Elif Dogalgaz

Address :

Mithatpaşa Mahallesi, no : 152 / B, Adnan Menderes Cd., 54100, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 54100
Website : http://www.daikin.com.tr/
Categories :

Mithatpaşa Mahallesi, no : 152 / B, Adnan Menderes Cd., 54100, Turkey
Y
Yunus emre Korkmaz on Google

S
Seyfettin Taş on Google

a
adaunal54 on Google

H
Hüseyin NALCI on Google

F
Fetullah Coşkun on Google

S
Sinan Biyikli on Google

Kaliteli iscilik
Quality workmanship
S
Snowzer Serkan on Google

Kalite ön planda
Quality is at the forefront
M
Mehmet AKYUREK on Google

Sakarya Daikine layik bir hizmet veremiyor
Sakarya Daikine cannot provide a worthy service

Write some of your reviews for the company Sakarya Daikin Elif Dogalgaz

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *