Buzdağı Su

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Buzdağı Su

Address :

604. Sk., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

604. Sk., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
M
Muharrem Tuna on Google

İ
İbrahim Deniz on Google

y
ysrdynkl on Google

Lezzetli
Delicious
H
Hatice kasım on Google

Çok güzel
very nice
S
Serkan on Google

İçimi hoş
Nice to drink
y
yavuz ÇALAPVERDİ on Google

Suyunu yıllardır kullanıyoruz,bir sıkıntı yok.....
We have been using the water for years, no problem .....
k
kadir yilmaz on Google

İs yerimizde düzenli olarak kullandığımız su ve bardaklardaki suyun bir az biri çok değil hepsi eşit
The water we use regularly in our workplace and the water in the glasses are not equal but not all equal.
M
Murat Tanat (Sakaryalı efendilerinden) on Google

Genelde çok kısa sürede teslimat yapıyorlar. Uğrayıp kahvelerinide içtim kuryeler sürekli sipariş alıp çıkiyorlar. Şişe bardak 1,5 litre 5 litre plastik ve cam damacana suyu çeşitleri var.
They usually deliver very quickly. I stopped by and drank their coffee, the couriers are constantly taking orders and leaving. Bottle glass 1.5 liter 5 liter plastic and glass demijohn water types.

Write some of your reviews for the company Buzdağı Su

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *