Camlica Kitap Kirtasiye

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Camlica Kitap Kirtasiye

Address :

Şht. Rafet Karacan Blv No:4-D, 41040 İzmit/Kocaeli, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : İzmit/Kocaeli

Şht. Rafet Karacan Blv No:4-D, 41040 İzmit/Kocaeli, Turkey
E
Edanur Tarı on Google

Çalışanlar ilgili,raflardaki ürünler kaliteli, biraz da pahalı
The employees are concerned, the products on the shelves are of good quality, a little expensive
A
Ahmet Bayram on Google

Kalitenin ve güleryüzün olduğu, en önemlisi doğru bilgilerin doğru kaynaklardan alınarak hazırlanan birbirinden değerli kitapların bulunduğu, zeka ve akıl oyunlarının bol çeşidinin bulunduğu, kırtasiyede neye ihtiyacımız varsa uygun fiyata kaliteyi temin ettiğimiz bir işletme. Hepinize gönülden sevgi ve saygılarımı sunuyorum
It is a business where quality and humor, most importantly, valuable books prepared by obtaining the right information from the right sources, where there is a wide variety of intelligence and mind games, where we provide quality at an affordable price for whatever we need in stationery. I offer my heartfelt love and respect to you all.
M
Mehmet Binşehit on Google

Kitap ve kırtasiye alanında uzman, bol çeşit,kalite ve dürüst ticarete önem veren, özellikle kitap larını güvenerek okuyacağımız,İzmit ve çevresi için iftihar edeceğimiz bir kuruluş Hizmetlerindeki başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.
An organization that specializes in books and stationery, attaches importance to wide variety, quality and honest trade, whose books we will read with confidence, and which we will be proud of for Izmit and its surroundings. We congratulate them on their success in their service.
s
selman olmuştur on Google

Kitap kırtasiye adına aranılacak herşey mümkün özellikle seçilmiş oyun ve eserler güvende hissettiriyor
Everything is possible in the name of books and stationery, especially selected games and works make you feel safe.
O
Omer Ozturk on Google

Aradığınız her şeyi rahatlıkla bulabileceğiniz, tarihi ya da yerel yazılı eserlere ulaşabileceğiniz bir yerdir. İlgili ve müşteri memnuniyetine dikkat eden personelleri için bile ugranabilir.
It is a place where you can easily find everything you are looking for and reach historical or local written works. It can even be bothered by its personnel who are concerned and pay attention to customer satisfaction.
A
Atilla ÇALIŞKAN on Google

Genel kırtasiye alışverişi için girdim. Çeşit bana yeterli geldi. İlgili çalışanlara denk geldim. İhtiyaç halinde tekrar gidebilirim. Aldığım ürünler piyasa fiyatlarına eşdeğerdi. Şimdilik sorun görmedim.
I went in for general stationery shopping. Variety was enough for me. I came across related employees. I can go again if needed. The products I bought were equivalent to market prices. I haven't seen any problems so far.
A
Aziz Akyıldız on Google

Ilgi ve alaka çok güzel çeri girer girmez kendini hissettiriyor ürün konusunda da arkadaşlar yardımcı oldu Ayrıca fiyat noktasında da diğer rakiplerine göre uygun bir fiyat politikası olduğunu gördüm gidip görülmesinde incelenmesinde bir sakınca yoktur tavsiye edilir
The interest and relevance is very good. As soon as you walk in, you feel yourself. Friends also helped with the product. Also, I saw that it has a reasonable price policy compared to other competitors at the price point. It is recommended that you go and see it.
b
beenish rashi on Google

Good stor

Write some of your reviews for the company Camlica Kitap Kirtasiye

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *