Sakaryalı Terzi Mustafa

4.9/5 based on 8 reviews

Contact Sakaryalı Terzi Mustafa

Address :

arıhan pasajı, D:no:11, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +998
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

arıhan pasajı, D:no:11, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
m
mustafa öztürk on Google

Y
Yakup Küçükkaya on Google

B
Betül Yazıcı on Google

E
Ersin Arıkan on Google

Sakaryada tek
Single in Sakarya
Y
Yunus Bayraktar on Google

İstanbul'dan Sakarya gezmeye geldik tesadüf üzeri denk geldi çok şirin bir dükkan özellikle sahibi Mustafa bey çok samimi ilgileniyor teşekkür ederim ...yine gelirsem tekrar uğrarım
We came to Istanbul to visit Sakarya coincidence came across a very cute shop especially the owner Mustafa is very sincere interested in thank you ... if I come again I will stop again
U
Ufuk ÖZCAN on Google

Esnaf ruhlu bir işletme
A business with an artisan spirit
F
Furkan Yıldız on Google

İlk gittiğimde tam olarak bulamadım İş haninin içerisinde kalıyor
I couldn't quite find it the first time I went. The business stays in the inn.
S
Suzan Açıkgöz on Google

3 yıldır gidiyorum, çok memnunum Allah razı olsun
I've been going for 3 years, I'm very satisfied, God bless

Write some of your reviews for the company Sakaryalı Terzi Mustafa

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *