Serif Pharmacy

4/5 based on 5 reviews

Şerif Eczanesi - Sakaryarehberim.com

laç Satışı

Contact Serif Pharmacy

Address :

Fabrika Cd. No:7, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +978
Website : http://www.sakaryarehberim.com/f-serif-eczanesi-6398.html
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Fabrika Cd. No:7, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
e
ekrem biyikoglu on Google

N
Naci İris on Google

Asık suratlar eczanesi
Sullen pharmacy
F
Fatih Colak on Google

Hizmet kalitesi, güleryüz ve güvenle karşılanıyorsunuz. Her şeyin için teşekkür ederim.
You are greeted with service quality, friendliness and confidence. Thank you for everything.
Ş
Şafak Soğur on Google

Güvenli,huzurlu ve sağlıklı alışverişin tek adresidir. 35 yıldan beri güzel Sakarya’yamıza şehrimize hizmet veren Eczanedir .
It is the only address for safe, peaceful and healthy shopping. It is the pharmacy that has been serving our beautiful Sakarya and our city for 35 years.
U
Ufuk Soğur on Google

Sakarya’da Çocukların Koşarak Geldiği 35 yıllık Eczane… Şerif Eczanesi ?
35 years old pharmacy in Sakarya where children come running... Şerif Pharmacy ?

Write some of your reviews for the company Serif Pharmacy

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *