LÜGAT KİTABEVİ

4.7/5 based on 8 reviews

Contact LÜGAT KİTABEVİ

Address :

Tığcılar Mah. Kavaklar Cad.Erman İş Hanı No:6 İç:Zemin Kat No:2, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +978
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Tığcılar Mah. Kavaklar Cad.Erman İş Hanı No:6 İç:Zemin Kat No:2, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
m
musa A on Google

Her çeşit sınava hazırlık kitabını sakaryada ucuza bulabileceğiniz kitap kırtasiyelerden biri
One of the book stationeries where you can find all kinds of exam preparation books cheaply in Sakarya.
E
Ekrem Simsek on Google

Müsterilerle çok iyi ilgileniyorlar.. fiyatlarda da yardımcı oluyorlar.cesitde çok fazla
They take very good care of the customers .. they also help with the prices.
M
Mustafa Levent on Google

Güleryüzlü hizmet, kaliteli yayınlar ve uygun fiyatları ile beğendim
I liked it with its friendly service, quality publications and affordable prices
e
erhan akbey on Google

Ne ararsan var guleryuz hizmet muhabbet ilgi alaka tabii kitap ta ....
Whatever you are looking for, we are happy, service, conversation, interest, relevance, book ta
M
Muhammet Ergünyer on Google

Adres ararken Soğanpazarı'na takılmayın, Deprem Müzesi karşısında Erman Han'ın sonunda..
Do not hang out in Soğanpazarı when looking for an address, at the end of Erman Han opposite the Earthquake Museum ..
O
Osman Sinan on Google

Hiç bi şekilde indirim yapamadığıniz, personellerin özellikle kasadaki beyefendinin çok asık suratlı olduğu kitapçı, insan hiçmi gülümsemez... Adabeyan kitapevindeki abi her ne kadar çakal olsada gideri var ? artı yönü zor bulunan bazı yayinevlerini satıyorlar ancak 2019 yılında internetten bunuda sağlamak mümkün..
You can not make a discount in any way, especially the gentleman in the staff very gentleman bookstore, people can not smile at all ... Adabeyan bookstore, although there is a jackal, although there is a coyote ... plus the direction of the publication of some difficult publication, but it is possible to provide the Internet in 2019 ..
a
ahmet on Google

Ürün yelpazesi çok geniş. Her aradığınızı buluyorsunuz. Ellerinde yoksa size ellerinden geldiğince yardım ediyorlar. Nereden alabileceğinizi tarif ediyorlar. Diğer kitapçılar gibi yok diyip başlarından savmiyorlar. KPSS, ALES, DGS, YDS rafları da çok iyi. Aradığınız her kitabi bulabileceğiniz bir yer.
The product range is very wide. You find everything you are looking for. If they don't have it, they help you as much as they can. They describe where you can get it. Like other bookstores, they don't say they don't exist and get rid of them. KPSS, ALES, DGS, YDS shelves are also very good. A place where you can find any book you are looking for.
B
Bülent Süt on Google

sınava hazırlık olarak en çok çeşit ve uygun fiyat..müşteri ile ilgilenmeri çok güzel..ellerinde olöayan kitap varsa mutlaka yönlendiriyorlar..
The most variety and reasonable price as preparation for the exam..it is very nice that they take care of the customers..if they have a book in their hands, they definitely guide them..

Write some of your reviews for the company LÜGAT KİTABEVİ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *