Sakarya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Sakarya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi

Address :

54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
u
umutlu ve öfkeli on Google

A
Alparslan Akar on Google

Sakarya için buyuk şans
Great luck for Sakarya
R
Recep Narin on Google

Düzgün iş düzgün şantiye
Smooth work properly construction site
Ş
Şenol Kırcan on Google

Çöp depolama tesisi
garbage storage facility
z
zafer toy on Google

Topluma faydalı geri dönüşüm tesisi
Recycling facility beneficial to the society
S
Sedat Arikan on Google

Çevreyi korumak ve geleceğe katkı için gerekli en önemli tesis.
The most important facility to protect the environment and contribute to the future.
N
Nasuh Metin on Google

Temiz bir çevre için yapılan bu işi destekliyorum.
I support this work for a clean environment.
E
Ersin Kaynak on Google

Sadece para harcıyorlar içme suyunu şehrin çimlerini sulatıyorlar hemde tanker kiralayıp kılorlu su ama olmaz yıllık bütceyi bitirmeleri gerek önümüzdeki senenin Bütcesi fazla olsun diye
They just spend money drinking water to the city's lawn and watering the tank and renting water tankers, but they need to finish the annual budget for the next year to get more budget

Write some of your reviews for the company Sakarya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *