Ekol Kitabevi

4.6/5 based on 8 reviews

Ekol Kitabevi - Adapazarı, Sakarya - Kitap, Kitapçı - Ekol Kitabevi - Ekolkitabevi.business.site

Eve servis kitap siparişi için iletişime geçebilirsiniz. Daha fazla bilgi al tuşuna tıklıyarak Whatsapp'tan mesaj gönderebilirsiniz.

Contact Ekol Kitabevi

Address :

Semerciler Mahallesi Atatürk Bulvarı Pasaj 2000 Alt Kat Kitapçılar Çarşısı, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97988
Website : https://ekolkitabevi.business.site/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Semerciler Mahallesi Atatürk Bulvarı Pasaj 2000 Alt Kat Kitapçılar Çarşısı, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
E
Esat emre Oturak on Google

B
Bayram Köse on Google

B
Bilal AYSU on Google

M
Mehmet Akif Sahiner on Google

Güzel aradığımı buldum
I found what I was looking for beautiful
M
Muhammed Zahid Uğurluoğlu on Google

Sakarya da güzel kitapçı . Kitap çeşidi çok fazla .
Sakarya is also a nice bookshop. The variety of books is huge.
H
Huzeyfe Uğurluoğlu on Google

Aradığım tüm popüler kitapları bulabildiğim güzel bir mekan
A nice place where I can find all the popular books I was looking for
M
Mutlu Torun on Google

Kitap çeşitleri zengin. Uygun fiyata kaliteli hizmet diyebilirim.Tavsiye ediyorum.
Book varieties are rich. I would say quality service at an affordable price.
F
Furkan Guneri on Google

Aradığım tüm kitaplar vardı teşekkürler Muhammed bey, hoş muhabbetiniz içinde ayrıca teşekkür ederim
There were all the books I was looking for, thank you Mr. Muhammed, thank you also for your nice conversation.

Write some of your reviews for the company Ekol Kitabevi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *