Kitap Fuari

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Kitap Fuari

Address :

Atatürk Blv., 41300 İzmit/Kocaeli, Turkey

Website : http://www.kocaelikitapfuari.com/
Categories :
City : İzmit/Kocaeli

Atatürk Blv., 41300 İzmit/Kocaeli, Turkey
S
Sametay Kaya on Google

A
Ahmed Çınar on Google

Muhteşem bir yer ve herşey çok ucuz
Fabulous place and everything is very cheap
z
zehra uyartı on Google

Çok güzel
very nice
A
ALİ HAYDAR ŞEKER on Google

Her ilde yapılmalı, çok büyük, her çeşit kitabı uygun fiyata bulabileceğiniz müthiş bir fuar
It should be done in every province, it is a great fair where you can find all kinds of books at an affordable price.
Ş
Şerafettin Ergül on Google

Zengin çeşit çeşit ve seçenekleri ile tercih nedenimiz #okuyankazanır
With a wide variety of varieties and options, our reason to choose #readykazanır
z
zarife Çetinkaya on Google

Organizasyon rezaleti, okulların plansızca geziler düzenlediği, kalabalıktan yürüyemediğiniz, havasızlıktan nefes alamadığınız bir yer. Düzenleme yapılması şart.
Organizations scandal, which was organized by unplanned trips to the school, you can not walk out from the crowd, a place you can not breathe with no air. Arrangements must be made.
B
Ben Mavi on Google

Büyüklüğü bakımından gerçekten çok güzel bir yer, kesinlikle gitmenizi öneririm. Ayrıca hatırladığım kadarıyla fuarın C kısmında sahaflar var ve bu sahafların olması gerçekten çok iyi olmuş. Bence ilk başta alacağınız kitabın yayınevinin standına gitmek yerine C bölümünde ki sahafçılara uğrayın, kitabınız orada olabilir? Yalnız size önerim sakin sabah saatlerinde gitmeyin çünkü okullar gezi düzenliyor ve sabah saatlerinde geliyorlar.(Kendim de okul gezisi ile gittiğim için biliyorum)
Really nice place in terms of size, definitely recommend you go. Also, as far as I remember, there are bookshelves in the C section of the fair and it is really good to have these bookshelves. I think at the beginning of the book instead of going to the stand of the publisher of the book in the C section of the sahafçılara visit, your book may be there - I suggest you do not go in the calm morning hours because the schools are organizing a trip and coming in the morning.
G
Gökhan KAPLAN on Google

Fuar büyüklüğü konsepti ve organizasyon yapısı ile çok ama çok başarılı. Emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Ancak fuarlar kitap severler için bir fırsattır istedikleri uzun zamandır okumanın peşinde oldukları kitapları uygun fiuata almak içi. Ancal bazı yayınevleride bunu tam tersi anlamakta ki sanırım fiyat politikaları tam tersi yönde çalışmkta. Organizayon sahipleri önümüzdeki senelerde bunun önüne geçici kurallar koyup katılımcılarla anlaşmalı bence. Örneğin fuardan önce normal satış fiyatı belli olan kitaplarda %bilmem kaç indirim yapma zorunluluğu gibi. Bakın o zaman ziyaretçi sayısıda kitap seven sayısıda nasıl artıyor..
Fair size concept and organizational structure is very, very successful. We need to thank those who contributed. However, fairs are an opportunity for book lovers to get the books they want to read for a long time. Ancal understands the opposite in some publishers, I think price policies work in the opposite direction. I think the organizers should put in place temporary rules in front of this and agree with the participants in the coming years. For example, the normal sale price before the fair price of books I do not know how many discounts such as obligation. See how the number of book lovers is increasing.

Write some of your reviews for the company Kitap Fuari

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *