Ada Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

5/5 based on 8 reviews

Contact Ada Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Address :

531.Sokak No:38, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98878
Website : http://www.adaumut.com/tr/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

531.Sokak No:38, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
C
Cagri Muti on Google

C
Cansu Adanir on Google

y
yasemin muti on Google

Y
Yakın Arslan on Google

Çok modern bir kurum olmuş, normalin ötesinde aktiviteleri var.
It has been a very modern institution and has activities beyond normal.
B
Buket Kurt on Google

Her yönüyle muhteşem bir merkez. Herşey çok ince düşünülmüş. Tebrikler...
A magnificent center in all aspects. Everything is very carefully thought out. Congratulations...
E
Erol Kaldı on Google

Çok ilgili alakalı bir kurum. Gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz
A very relevant institution. You can go with peace of mind
o
onur bozkrt on Google

Profesyonel, tecrübeli işinde uzman personel. Bence Sakaryada ki en iyi kurum.
Professional, experienced staff. I think it's the best institution in Sakarya.
l
lord vader on Google

Tertemiz, aydınlık bir bina, yıllardır Sakarya'da çalışan işinin uzmanı personel, çocuklarımız için tam donanımlı sınıflar ve fizyoterapi salonları. Her ayrıntısı düşünülmüş bir havuz. Ailesinde özel gereksinimli birey olan herkesin gidip görmesini tavsiye ediyorum.
An immaculate, bright building, expert staff working in Sakarya for years, fully equipped classes and physiotherapy rooms for our children. A pool with every detail considered. I recommend everyone who has special needs in their family to go see it.

Write some of your reviews for the company Ada Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *