Tadım Dondurma Salonu

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Tadım Dondurma Salonu

Address :

118. Sk. No:7, 54300 Hendek/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Hendek/Sakarya

118. Sk. No:7, 54300 Hendek/Sakarya, Turkey
D
Dursun Ayar on Google

Süper bi tat ?
Super bi tat
E
Esra Yavuz on Google

Cevizli ve tayinlisimin üstüne tanımam
I don't know on top of my walnut and appointed
R
Rukiye Yakut on Google

Gayet uygun ve dondurmalarının tadı güzel... ?
It's perfectly suitable and the ice cream tastes nice ... uygun
M
Mustafa Yilmaz on Google

Hendek'in en iyi dondurmacılarındandır. Mekan küçük ama lezzet büyük
He's one of Hendek's best ice cream parlors. The venue is small but the flavor is great
• Sevilay Sağdıç • on Google

Hendekte dondurma burada yenir.Mekan kucuk ama lezzetli dondurma icin ister kulahla ister paketle alabilirsiniz.
The ice cream here is eaten.
A
Apti Özenç on Google

Kaliteli sağlıklı %100 Süt Salep Ve toz şekerden yapılan Efsanevi Mükemmel Lezzet ???✔️?
Legendary Perfect Flavor made from quality healthy 100% Milk Salep and granulated sugar ???✔️?
E
Erhan Kurt on Google

Tadım dondurma hendek de mutevaziligin sıcak ve hoş görünün kalitenin adresi bir uğrayın derim ayrıca bol çeşitli olması da farklı bir güzellik
Tadım ice cream is the address of humility, warmth and good quality, stop by, I say, it's also a different beauty to have a wide variety of ice cream in Hendek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ç
Çetin ATEŞ on Google

Sakarya / Hendek ilçesine yolu düşen misafirlerin kesinlikle uğraması gereken bir mekan. Mükemmel lezzete sahip bir dondurma yapmışlar. Lezzet olarak karar verebilmeniz için. Tamamen organik olarak katkısız olarak yapıldığını bizzat işletme sahibinden öğrendim. Ramazan usta nın ellerine sağlık. Tatlı çeşitleri de satılıyor. Glikoz şurubu kullanılmıyor. Tamamen doğal şeker kullanıldığından dolayı da lezzetli oluyor
It is a place that should definitely be visited by guests who come to Sakarya / Hendek district. They made an ice cream with excellent taste. So that you can decide on the taste. I learned from the owner of the business that it is made completely organic and without additives. Good luck to the hands of master Ramazan. Desserts are also sold. Glucose syrup is not used. It is also delicious because all natural sugar is used.

Write some of your reviews for the company Tadım Dondurma Salonu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *