KEŞİF HARİTA MÜHENDİSLİK

5/5 based on 8 reviews

Contact KEŞİF HARİTA MÜHENDİSLİK

Address :

Akçay Sk. 7 2, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9789
Website : https://kesif-harita-muhendislik.business.site/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Akçay Sk. 7 2, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey
M
Mücahit Gül on Google

M
Mustafa Yılmaz on Google

M
Murat Ay on Google

? ?
A
Alperen Ozdogan on Google

Mükemmel çalışmalar için teşekkürler.
Thanks for the excellent work.
A
Atakan Aksu on Google

Bu işlerin en iyisi şiddetle tavsiye ediyorum
This is the best I highly recommend
D
Dogukan Candan on Google

İşlerinde çok iyiler çalışanları çok güler yüzlü harika insanlar
They are very good at their jobs, their employees are very friendly and wonderful people.
R
Rafet Yıldızoğlu on Google

İlgi alaka ve üstün çalışma sisteminin buluştuğu tek adres keşif harita güvenilir ve önerebilinir bir yer geçekten
The only address where interest and superior working system meet, exploration map is a reliable and recommendable place indeed.
M
Mustafa Muhcu on Google

Hızlı ve temiz işçilik yüksek kaliteli cihazları ile işlerini iyi bir şekilde yapıyorlar
They do their job well with fast and clean workmanship and high quality devices.

Write some of your reviews for the company KEŞİF HARİTA MÜHENDİSLİK

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *